OHLÁŠKY

 
INTENCE

Úmysly jsou zapsány dle normálního pořadu bohoslužeb. V době, kdy není možná účast věřících na bohoslužbách, tak může dojít k odsloužení (Vaší) intence i v jiný den, než na který je původně předepsána. Duchovní správce si na to vyhrazuje právo. 

 
Pro případné dodatečné doplnění či pozměnění (Vašich) úmyslů kontaktujte, prosím, duchovního správce nebo pí J. Bartošovou (tel. 739 673 827).
 
Datum Hodina Úmysl
st 2.2. 18.30 za Jiřinu Hlušičkovou se vzpomínkou 1. výročí úmrtí a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 3.2. 17.00 za rodiče Gajdovy a celou zemřelou rodinu a dar zdraví pro žijící rodinu
so 5.2. 18.30 za Ludvíka Uhra, sestru Marii, rodiče z obou stran a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 6.2. 9.00 za zemřelé rodiče Čekalovy, manžele Steinerovy a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
st 9.2. 18.30 za Jarmilu Urbanovou, Josefa, rodiče, rodinu Gajdovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
čt 10.2. 9.00 REKOLEKCE - za farnost
so 12.2. 18.30 za Cyrila Zonygu, sourozence, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ne 13.2. 9.00 za rodinu Uhrovu, Příborskou, celou zemřelou rodinu a za dar zdraví pro řijící rodinu
     
st 16.2. 18.30 za Josefa Bartoše, manželku, zetě, s prosbou o Boží požehnání pro žijící rodinu
čt 17.2 17.00 za Jiřího Straku, sestru, dvoje rodiče, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
so 19.2 18.30 za zemřelou Libuši Čápkovou, manžela a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 20.2. 9.00 za farnost
     
st 23.2. 18.30 za Františka Kycla a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 24.2. 17.00 za Růženu a Jana Ciprysovy, dceru Ludmilu, vnuka, pravnuka a celou zemřelou a žijící rodinu
so 26.2. 18.30 za rodiče Jarcovy, rodinu Salčákovu a Hřibovu, celou zemřelou rodinu a za dar zdraví pro žijící rodinu
ne 27.2. 9.00 za Růženu a Josefa Strakovy, dvoje rodiče a celou žijcí rodinu
     
st 2.3. 18.30 za Jana Švirgu a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 3.3. 17.00 za Michala Uhra a zemřelou a žijící rodinu Uhrovu a Ševčíkovu
čt. 8.4. 18.00 Za Josefa Cipryse se vzp. 30. výr. úmrtí, syna Josefa, rodiče Ciprysovy, Martina Horáka - 50. výr., 2 manželky a duše v čistci
so 5.3. 18.30 za Ladislava Uhra se vzp. 20. výr. úmrtí, dvoje rodiče, Miroslava Tarhaje a přímluvu Panny Marie pro živou a zemřelou rodinu
ne 6.3.
9.00 za Jana Janulíka se vzp. 10. výr. úmrtí a celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
17.00 za farnost
     
    7. - 11.3 DOVOLENÁ
     
so 12.3. 18.30 za Jana Švirgu, manželku, syna a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 13.3.
9.00 za Annu Uhrovou se vzp. 20. výr. úmrtí, manžela Fabiána, oboje rodiče, zetě, s prosbou o dary Ducha sv. a Boží pomoc a ochranu pro žijící rodinu
17.00 za farnost
     
st 16.3. 18.30 za Boženu Tučkovou, její rodiče, rodiče Uhrovy a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 17.3. 17.00 za Antonína Zapletala, manželku a celou zemřelou a žijící rodinu
so 19.3. 18.30 za Josefa Urbánka a Boží ochranu pro žijící rodinu
ne 20.3.
9.00 za farnost
17.00 za zemřelého syna Marka, rodinu Trčkovu, Strachotovu a Tichých a dar zdraví pro žijící rodinu
     
st 23.3. 18.30 za Františka Zonygu, manželku, jejich rodiče a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 24.3. 17.00 za rodinu Uhrovu, Hostinovu a Žužičovu a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
so 26.3. 18.30 za Antonína a Annu Ciprysových, oboje staré rodiče a za dar zdraví pro žijící rodinu
ne 27.3.
9.00 za Jana Uhra, oboje rodiče, vnuka, celou zemřelou a žijící rodinu
17.00 za farnost
     
st. 30.3. 18.30 za Boženu Bačovou, syna, manžela a za duše v očistci
čt 31.3. 17.00 za Marii Balgovou se vzp. 30. výr. úmrtí, manžela, oboje rodiče a celou zemřelou a žijící rodinu
so 2.4. 18.30 za farnost
ne 3.4.
9.00 za Annu Strakovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Ladislava, dvoje rodiče, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
17.00 za Vojtěcha a Marii Kubíkovy a celou zemřelou a žijící rodinu
     
st 6.4. 18.30 za Marii a Vojtěcha Trpělkových, vnuka Josefa, Vavrince Bertolana a celou zemřelou a žijcí rodinu
čt 7.4. 17.00 za Emílii Holobrádkovou, manžela, dvoje rodiče, s prosbou o dar víry a zdraví pro žijící rodinu
so 9.4. 18.30 za Marii Mikuličovou, manžela, vnuka a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 10.4.
18.00 Za rodinu Horákovu, Jurečkovu, Baťkovu a Holačkovu a celou žijící rodinu
9.00 za farnost
     
čt 14.4. ? Zelený čtvrtek - za rodiče Boženu a Jana Ciprysovy, 2 syny a Zachariáše Bohuslava Tučka
ne 15.5. ? Velkopáteční obřad
so 16.4. ? za (osobní)
ne 17.4. 9.00 Za farnost
po 18.4. 9.00 za Marii a Jana Uhrovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci
     
čt 21.4. 17.00 za Jana Vlašice, rodiče, sestru, rodinu Hrubých a Hostinových a za dar zdraví pro žijící rodinu
so 23.4. 18.30 za Václava Uhra, manželku, otce, rodiče Ciprysových a duše v očistci
ne 24.4.
9.00 Za farnost
17.00 za Vojtěcha Šošku se vzpomínkou nedožitých 100. narozenin, manželku Ludmilu nedož. 95 let a celou zemřelou a žijící rodinu
     
st 27.4. 18.30 za Josefa Cipryse
čt 28.4. 17.00 za Jana Cipryse, oboje rodiče a dar víry pro žijící rodinu
so 30.4. 18.30 za Františka Kotlaříka, rodiče, rodinu Miklicovu, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ne 1.5.
9.00 za Jiřího Pyskatého se vzpomínkou 3. výr. úmrtí a celou zemřelou a žijící rodinu
17.00 za farnost
     
st 4.5. 18.30 za zemřelé rodiče Krásných, syna Jana, za dar víry a Boží požehnání pro žijící rodinu
čt 5.5. 17.00 za
so 7.5. 18.30 za Antonína Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 8.5.
9.00 za Milenu Ciprysovou se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a její zemřelé rodiče
17.00 za farnost
     
st 11.5. 18.30 za
čt 12.5. 17.00 za
so 14.5. 18.30 za farnost
ne 15.5.
9.00 za (Prajková)
17.00 za rodiče Uhrovy a Kohoutovy a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
     
st 18.5. 18.30 za Antonína a Růženu Uhrových a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 19.5. 17.00 za
so 21.5. 18.30 za zemřelého Václava Hrdinu, rodiče z obou stran a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 22.5.
9.00 za farnost
17.00 za Marii a Josefa Uhrovy, jejich rodiče a celou zemřelou a žijící rodinu
     
st 25.5. 18.30 za Annu Bartošovou, manžela Stanislava, dvoje rodiče a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 26.5. 17.00 za
so 28.5. 18.30 za Boženu Svačinovou, manžela Josefa, syna a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 29.5.
9.00 za Jana Švirgu se vzpomínkou 1. výročí úmrtí a celou zemřelou a žijící rodinu
17.00 za farnost
     
út 31.5. 18.30 za
čt 2.6. 17.00 za Jana Balgu, manželku, oboje rodiče a celou zemřelou a žijící rodinu
so 4.6. 18.30 za Julii Jurnečkovu se vzpomínkou 1. výr. úmrtí, manžela, rodinu Holačkovu, Horákovu a Baťkovu a žijící rodinu
ne 5.6. 9.00 za farnost
     
po 6.6. 18.30 za
čt 9.6. 17.00 za
so 11.6. 18.30 za Pavla Petrlu, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ne 12.6. 9.00 za Antonína Cipryse, bratra, zetě a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
     
st 15.6. 18.30 za rodiče Šestákovy, Paulíkovy a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 16.6. 17.00 na poděkování
so 18.6. 18.30 za farnost
ne 19.6. 9.00 za Hanu Tučkovou se vzpomínkou 1. výročí úmrtí a celou zemřelou a žijící rodinu
     
st 22.6. 18.30 za Oldřicha Tučka, manželku Zdenku, dceru Oldřišku a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 23.6. 17.00 za
so 25.6. 18.30 za Marii a Františka Uhrovy, duše v očistci a žijící rodinu
ne 26.6.
9.00 za Václava Uhra, syna, snachu, rodiče Uhrových a Hodonských, s prosbou o dar víry a zdraví pro žijící rodinu
17.00 za farnost
     
st 29.6. 18.30 za Petra Straku, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
čt 30.6. 17.00 za
so 2.7. 18.30 za Ludvíka Bartoše
ne 3.7.
9.00 za farnost
17.00 za Marii Zonygovou se vzpomínkou 1. výročí úmrtí, manžela a celou zemřelou a žijící rodinu
     
út 5.7. ? za
st 6.7. ? za
so 9.7. 18.30 za
ne 10.7.
9.00 za zemřelou a žijící rodinu Konrádových
17.00 za

 

AKTUALITY

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYNODA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2021/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC LIDEM V NOUZI

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

 

 

Upozornění: Vždy si ověřte zadané údaje, především pak číslo účtu. Dochází totiž k podvodům a finančním únikům.

4211325188/6800