OHLÁŠKY

 
INTENCE

Úmysly jsou zapsány dle normálního pořadu bohoslužeb. Může tak dojít k odsloužení (Vaší) intence i v jiný den, než na který je původně předepsána. Duchovní správce si na to v době "jiného stavu" vyhrazuje právo. Děkujeme za pochopení.

 
Pro případné dodatečné doplnění či pozměnění (Vašich) úmyslů kontaktujte, prosím, duchovního správce.
 
Datum Hodina Úmysl
út 2.3.
18.00 Za Ladislava Uhra, dvoje staré rodiče, Miroslava Tarhaje, s prosbou k P. Marii za dar zdraví pro žijící rodinu
   
čt 4.3. 18.00 Za Jiřího Straku, sestru, dvoje rodiče, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu a duše v očistci
ne 7.3. 7.30 Za Jana Janulíka, dceru, vnučku a rodiče a za ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
  9.00 Za Vojtěcha a Marii Kubíkovy, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
út 9.3.
   
18.00 Za Růženu a Antonína Uhrovy, jejich rodiče a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
čt 11.3. 18.00 Za Marii Balgovou, manžela, oboje rodiče, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čt 8.10. 18.00 Na poděkování za 50 let společného života
ne 14.3. 7.30 Za Josefa Urbánka s prosbou o Boží ochranu pro žijcí rodinu
ne 21.3.
  15.3. - 21. 3. DOVOLENÁ
9.00 Za Ludmilu Šoškovou, manžela a celou zemřelou a žijící rodinu
     
út 23.3 18.00 Za rodiče Šestákovy, syna a staré rodiče
čt. 25.3. 18.00 Za zemřelé manžele Jiřinu a Karla Bečičkových, jejich sourozence a rodiče
ne 28.3.
7.30  
9.00 Za Annu a Fabiána Uhrových, oboje rodiče, s prosbouz o ochranu Panny Marie a dary Ducha sv. pro žijící rodinui
     
     
čt 1.4. 18.00 Za Pavla Svačinu, bratra, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu Svačinovu a Michalicovu
ne 4.4.
7.30 za farnost
9.00 Za Jana Uhra, dvoje rodiče, vnuka, celou zemřelou a žijící rodinu
po 5.4. 9.00 Za Marii a Jana Uhrovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci
čt. 8.4. 18.00 Za Josefa Cipryse se vzp. 30. výr. úmrtí, syna Josefa, rodiče Ciprysovy, Martina Horáka - 50. výr., 2 manželky a duše v čistci
ne 11.4. 7.30 Za Jana Cipryse se vzp. 15. výr. úmrtí, oboje rodiče a za dar zdraví pro žijící rodinu
út. 13.4.
   
18.00 Za Ludmilu Škrobáčkovou, manžela Martina, dceru, zetě, oboje rodiče a duše v očistci
   
čt 15.4. 18.00 Za Ludmilu Šindarovou, syna, vnuka a rodiče
ne 18.4. 7.30 Za Boženu Slámovou, dceru, dvoje staré rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
  9.00 Za Annu Hasilovou, Boženu Juroškovou, Marii Tučkovou a za celou žijící rodinu
út 20.4.
   
18.00 Za Jana Vlašice, rodiče, sestru, rodinu Hrubou, Hostinovu a dar zdraví pro žijící rodinu
čt 22.4. 18.00 Za rodiče Vaidovy, syna Pavla a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ne 25.4. 7.30 Za Jiřího Pyskatého se vzpomínkou 2. výr. úmrtí a celou zemřelou a žijící rodinu
  9.00  
     
út 27.4. 18.00 Za Marii a Františka Uhrovy, jejich rodiče a duše v očistci
čt 29.4. 18.00 Za Františka Kotlaříka, rodiče, rodinu Miklicovu, za dar zdraví pro žijící rodinu a za duše v očistci
ne. 2.5.
7.30 Za
9.00 Za
út 4.5. 18.00 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, za rodinu Bartošovu a Ciprysovu a duše v očistci
čt 6.5. 18.00 Za žijící a zemřelou rodinu Krásných a za Boží požehnání do dalších let
ne 9.5. 7.30 Za
út 11.5.
9.00 Za
18.00 Za Vlastu Nečasovou a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 13.5. 18.00 Za Jana Třetinu, rodiče, bratra Pavla, rodiče Kovaříkovy, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ne 16.5. 7.30 Za
  9.00 Za Cyrila Bartoše, manželku Marii, oboje rodiče a celou zemřelou a žijící rodinu
út 18.5.
   
18.00 Za rodinu Horákovu, Jurečkovu, Baťkovu a Holačkovu a celou žijící rodinu
čt 20.5. 18.00 Za Annu Kostkovou se vzpomínkou 1. výr. úmrtí, manžela a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 23.5. 7.30 Za Annu Bartošovou, manžela Stanislava, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci
  9.00 Na poděkování za 80 let života a Boží požehnání do dalších let
út 25.5.
   
18.00 Za Františka Švirgu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
čt 27.5. 18.00 Za syna Marka, zemřelou rodinu Trčkovu a Strachotovu a za dar zdraví pro žijící rodinu
ne 30.5. 7.30 Za farnost
  9.00 1. sv. přijímání? - za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání
     
po 31.5. 18.00 Za Marii Říhovou se vzp. 30. výr. úmrtí, manžela Jana 10 výr. úmrtí, syna Lubomíra, staré rodiče a ochranu P. Marie pro živou rodinu
čt 3.6. 18.00 Za Jana Balgu, manželku, oboje rodiče s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ne 6.6. ? (Boží Tělo) - za
     
út 8.6. 18.00 Za Pavla Petrlu, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
čt 10.6.
18.00 Za rodiče Šestákovy a Paulíkovy a celou zemřelou a žijící rodinu
7.30 Za
ne 13.6. 9.00 Za
út 15.6.
   
18.00 Za Jarmilu Mrázovou, manžela a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 17.6.
18.00 Za zemřelou Andreu Malčekovou
7.30 Za
ne 20.6. 9.00 Za Václava Uhra, snachu Marii, rodiče Uhrových a Hodonských a celou zemřelou rodinu
     
út 22.6. 18.00 Za Milana Petrlu, rodiče, rodiče Bartošovy, za Boženu a Františka Zahradníkovy a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
čt 24.6.2021
18.00 Za Petra Straku, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
7.30 Za
ne 27.6. 9.00 Za
út 29.6. 18.00 Za
čt 1.7. 18.00 Za
ne 4.7. 7.30 Za
  9.00 Za
     
po 5.7.   Za Cyrila Zonygu, jeho sourozence, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
čt 8.7. 18.00 Za žijící a zemřelou rodinu Benešovu
ne 11.7. 7.30 Za
  9.00 Za
     
    12.7. - 18. 7. DOVOLENÁ
ne 18.7. 7.30 Za
  9.00 Za Miroslava Svačinu, rodiče a cdlou žijící a zemřelou rodinu
     
út 20.7. 18.00 Za Boženu Benešovu, manžela Pavla, dva zetě, vnuka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čt 22.7. 18.00 Za Boženu Zonygovou se vzp. nedožitých 80 let a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 25.7. 7.30 Za
  9.00 Za Josefa Uhra k nedožitým 100. narozeninám, manželku Marii a celou žijící a zemřelou rodinu
     
út 27.7. 18.00 Za Růženu a Jana Bartošovy, celou zemřelou rodinu, s prosbou o dar víry a zdraví pro žijící rodinu
čt 29.7. 18.00 Za Ludmilu Ciprysovou, 3 syny, zetě a za dar zdraví pro žijící rodinu
ne 1.8. 7.30 Za
  9.00 Za Libuši Škrobáčkovou se vzpomínkou 1. výročí úmrtí a celou zemřelou a žijící rodinu

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

Od 27.12.2020 jsou všednodenní bohoslužby přenášeny ZDE (pouze živé přenosy) a nedělní bohoslužby skrze infokanál či ZDE.

 
 
 
 
 
 
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
 
 
 
 

MODLITBY