OHLÁŠKY

 
INTENCE

Úmysly jsou zapsány dle normálního pořadu bohoslužeb. V době " jiného stavu " tak může dojít k odsloužení (Vaší) intence i v jiný den, než na který je původně předepsána. Duchovní správce si na to vyhrazuje právo. Od 26.4.2021 jsou obnoveny normální bohoslužby s (procentálně neomezenou) účastí lidu, takže se do normálu vrací i intence, avšak až do odvolání budou úterní úmysly slouženy ve středu. Děkujeme za pochopení.

 
Pro případné dodatečné doplnění či pozměnění (Vašich) úmyslů kontaktujte, prosím, duchovního správce.
 
Datum Hodina Úmysl
 
   
     
ne 6.6. 8:30 (Boží Tělo) - za naše farní společenství
     
út 8.6. 18.00 Za Pavla Petrlu, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
čt 10.6.
18.00 Za rodiče Šestákovy a Paulíkovy a celou zemřelou a žijící rodinu
7.30 Za
ne 13.6. 9.00 Za
út 15.6.
   
18.00 Za Jarmilu Mrázovou, manžela a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 17.6.
18.00 Za zemřelou Andreu Malčekovou
7.30 Za
ne 20.6. 9.00 Za Václava Uhra, snachu Marii, rodiče Uhrových a Hodonských a celou zemřelou rodinu
     
út 22.6. 18.00 Za Milana Petrlu, rodiče, rodiče Bartošovy, za Boženu a Františka Zahradníkovy a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
čt 24.6.2021
18.00 Za Petra Straku, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
7.30 Za
ne 27.6. 9.00 Za
út 29.6. 18.00 Za
čt 1.7. 18.00 Za
ne 4.7. 7.30 Za
  9.00 Za
     
po 5.7.   Za Cyrila Zonygu, jeho sourozence, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
čt 8.7. 18.00 Za žijící a zemřelou rodinu Benešovu
ne 11.7. 7.30 Za
  9.00 Za
     
    12.7. - 18. 7. DOVOLENÁ
ne 18.7. 7.30 Za
  9.00 Za Miroslava Svačinu, rodiče a cdlou žijící a zemřelou rodinu
     
út 20.7. 18.00 Za Boženu Benešovu, manžela Pavla, dva zetě, vnuka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čt 22.7. 18.00 Za Boženu Zonygovou se vzp. nedožitých 80 let a celou zemřelou a žijící rodinu
ne 25.7. 7.30 Za
  9.00 Za Josefa Uhra k nedožitým 100. narozeninám, manželku Marii a celou žijící a zemřelou rodinu
     
út 27.7. 18.00 Za Růženu a Jana Bartošovy, celou zemřelou rodinu, s prosbou o dar víry a zdraví pro žijící rodinu
čt 29.7. 18.00 Za Ludmilu Ciprysovou, 3 syny, zetě a za dar zdraví pro žijící rodinu
ne 1.8. 7:30 Za
  9:00 Za Libuši Škrobáčkovou se vzpomínkou 1. výročí úmrtí a celou zemřelou a žijící rodinu

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

 

 

MODLITBY