březen od 1. 3. do 8. 3. - 10. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle postní  od 1. 3. do 8. 3. - 10. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
1. 3.
2. neděle postní 8.00 za Jindřicha  Jeřábka, bratra, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy a Fojtíkovy
10.00 za Jana Švirgu, staré rodiče a celou živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty / zpovídání ve farnosti Pozořice
PO
2. 3.
Pondělí po 2. neděli postní    
18.00 za ...volný úmysl ...
ÚT
3. 3.
Úterý po 2. neděli postní   třídenní setkání kněží na Velehradě
   
ST
4. 3.
Středa po 2. neděli postní   třídenní setkání kněží na Velehradě
18.00 za dvoje rodiče Strakových a duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro žijící rodinu
18.35 adorace - příprava na Národní eucharistický kongres
ČT
5. 3.
Čtvrtek po 2. neděli postní 7.30 za farnost z neděle 8.3.
 
po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
- dopoledne pravidelná návštěva nemocných

6. 3.
Pátek po 2. neděli postní   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za zemřelou a živou rodinu Krásnou s prosbou o dar víry pro celou rodinu
19.00 příprava na biřmování
SO
7. 3.
Sobota po 2. neděli postní 14.30 pohřeb paní Boženy Pavelkové
   
NE
8. 3.
3. neděle postní 8.00 za Františka Janotu se vzpomínkou dvacátého pátého výročí jeho úmrtí, oboje rodiče, jejich děti a duše v očistci
10.00 za Vojtěcha Šošku, manželku, zetě a vnuka
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. března 2015:

Jubilanti:

 • - 75 let se dožívá paní Božena Polachová, ulice Lesíčková

Oznámení:

 • - sbírka "Haléř sv. Petra" vynesla minulou neděli 13 815,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
 • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer adorace od 20.00 hod. do 20.45 hod. Budeme se zvláště modlit za naši farnosti
 • - jako každoročně je zde pozvánka pro naše biřmovance a mládež na 28. 3. 2015 do Brna na diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem - podrobnosti na plakátku
 • - i letos je možné se přihlásit na farní tábor od 27. 7. do 31. 7. v Dřevohosticích. Přihlášky jsou u vchodu, Prosíme odevzdejte je co nejdříve. Cenu máte na přihlášce 1200,- Kč.

Malé zamyšlení nad texty 2. neděle postní

 • Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. (Mk 9,2)
 •  
 • Každý z nás určitě někdy zažil chvíli, kdy si uvědomil  dotek Boha a jeho řádu. Mnohdy se toto „nahlédnutí za oponu“ stalo příčinou důležitých rozhodnutí a rozhodování, příčinou nových životních postojů i vytrvání v dobrém. 
 • Apoštolům měla tato setkání pomoci, aby se za krátký čas lépe zorientovali ve zmatku šokujících pašijových událostí. Aby v nich vyrostla a zesílila víra v Ježíše a v to, co přesahovalo jeho lidství.
 • „Otec se zjevil přímo ve svém Slově, které bylo viditelné a jehož se všichni mohli dotýkat, i když ne všichni v něj stejně uvěřili; všichni však viděli v Synu Otce, neboť neviditelnou skutečností Syna je Otec a viditelnou skutečností Otce je Syn“.
 • sv. Irenej, Proti bludným naukám

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52