březen od 8. 3. do 15. 3. - 11. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle postní  od 8. 3. do 15. 3. - 11. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
8. 3.
3. neděle postní 8.00 za Františka Janotu se vzpomínkou dvacátého pátého výročí jeho úmrtí, oboje rodiče, jejich děti a duše v očistci
10.00 za Vojtěcha Šošku, manželku, zetě a vnuka
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
9. 3.
Pondělí po 3. neděli postní    
18.00 za Františka Hrnčíře, manželku, vnučku a celou živou i zemřelou rodinu
18.45 schůze farní rady
ÚT
10. 3.
Úterý po 3. neděli postní    
   
ST
11. 3.
Středa po 3. neděli postní 18.00 za zemřelé rodiče Ciprysovy a Haluzovy, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví a ochranu Penny Marie pro celou žijící rodinu
  po mši svaté setkání katechetů z břeclavského děkanství
ČT
12. 3.
Čtvrtek po 3. neděli postní   mše svatá v Lanžhotě nebude setkání kněží z děkanství - v 9.00 hod. mše svatá v Moravské Nové Vsi
  na faře v 18.00 příprava na přijetí svátosti manželství

13. 3.
VÝROČNÍ  DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA Pátek po 3. neděli postní 17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za zemřelého Jiřího Straku, sestru, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
SO
14. 3.
Sobota po 3. neděli postní   mše svatá v Lanžhotě nebude, duchovní otec vede postní obnovu ve farnosti v Moravském Krumlově (v 9.00 mše, 10.00 přednáška, 11.00 adorace)
   
NE
15. 3.
4. neděle postní 8.00 za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za celou žijící a zemřelou rodinu
10.00 za Vojtěch Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy, ochranu |Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty; 15.30 první svatá zpověď

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. března 2015:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožívá paní Božena Hrubá, ulice Sokolská

Oznámení:

  • - příští neděli se budou zapisovat úmysly mší sv. na duben, květen a červen
  • - v pondělí po večerní mši sv. bude schůze farní rady
  • - příští neděli bude sbírka na opravy a údržbu našeho kostela
  • - příští neděli mají děti třetí třídy v 15.30 hod. první svatou zpověď
  • - osobní rozhovory biřmovanců s duchovním otcem se z plánované soboty 14.3. přesouvají až na další sobotu 21. 3. opět od 16.30 hod. do 17.30 hod.

3. neděle postní - malé zamyšlení

Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici. (Jan 2,1)
  • Nad kostely je nutné stále bdít – opravovat střechy, okna, omítky, hromosvody, výmalbu ... Jsou to starosti, ale co je to proti péči o jinou stavbu – o chrám, kterým je každý z nás? Svatý Pavel říká: „Vy jste Boží stavba“ (...) „Nevíte, že jste Božím chrámem?“ (1 Kor 3,9n). Co tedy vyhodit z balastu, kterým jsme obklopeni, který zabíjí Ducha a neumožňuje, aby byl chrám krásný a všichni se v něm cítili dobře? S čím se rozloučit ve svém srdci a ve svém životě, abychom dali prostor jedinému skutečnému Architektovi?
  • „Přímo k podstatě velikonočních svátků patří, že se celá církev má radovat z odpuštění hříchů.“
  • sv. Lev Veliký, Sermo 6 de Quadragesima

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52