březen od 15. 3. do 22. 3. - 12. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle postní od 15. 3. do 22. 3. - 12. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
15. 3.
4. neděle postní 8.00 za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za celou žijící  a zemřelou rodinu
10.00 za Vojtěcha  Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty; 15.30 první svatá zpověď
PO
16. 3.
Pondělí po 4. neděli postní    
18.00 za Boženu Tučkovu, rodiče, rodiče Uhrovy, celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
17. 3.
Úterý po 4. neděli postní    
- - -  
ST
18. 3.
Středa po 4. neděli postní    
  mše sv. v Lanžhotě nebude 
ČT
19. 3.
Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE - doporučený svátek 18.30 ! za dar živé víry pro muže naší farnosti
  adorace - příprava na NEK 2015

20. 3.
Pátek po 4. neděli postní 17.30 pobožnost křížové cesty - vedou biřmovanci
18.00 za Josefa Urbánka, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
  hned po mši sv. příprava na biřmování
SO
21. 3.
Sobota po 4. neděli postní 7.30 za Ladislava Uhra, Miroslava Tarhaje, živou a zemřelou rodinu (ze 14. 3.)
   
NE
22. 3.
5. neděle postní 8.00 za Františka Bartoše se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou rodinu
10.00 za Marii Švirgovu se vzpomínkou dvacátého výročí jejího úmrtí, manžela Jana, jejich rodi a celou živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu Lucie Tučková
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. 3.  2015:

Jubilanti:

 • - 80 let se dožívá paní Marie Slámová, ulice Břeclavská

Oznámení:

 • - Upřímné Pán Bůh zaplať dvěma nejmenovaným dárcům. Na kostel bylo darováno 3000,- Kč.
 • - V letošním roce budeme volit novou farní radu. Na místech, kde jsou ohlášky máte tiskopisy, do kterých můžete napsat jména farníků, o kterých si myslíte, že mohou být členy farní rady pro další období. Člen farní rady by měl být aktivním křesťanem, který má dobrý přehled o práci ve farnosti, důvěru kněze i farníků. Měl by se dobře orientovat v pastorační oblasti a prokázat se konkrétními výsledky. Členové farní pastorační rady přispívají konkrétními podněty a vlastními zkušenostmi k vytváření pastoračního plánu farnosti. Z Vašich návrhů bude podle četnosti hlasů pro jednotlivé osoby sestavena kandidátní listina, kde budete mít možnost stejným způsobem jako u ostatních voleb (zakřížkováním kandidáte) dát svůj hlas konkrétní osobě. Přistupujte ke svým návrhům rozvážně a odpovědně. Lístky s návrhem osob do farní rady odevzdáte do 25. března do krabiček v kostele. Prosím, zúčastněte se této akce v co největším počtu. Předem Pán Bůh zaplať.
 

Malé zamyšlení 4. neděle postní

 • Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (Jan 3,17)
 • Radostná zvěst se naplňuje v následování Krista. Jsme vybídnuti k tomu, abychom mu dali místo ve svém srdci, těle i v životě. Ale my jako bychom chtěli dát důraz na to, o čem se Ježíš nezmiňuje a kvůli čemu nepřišel, posuzujeme a odsuzujeme svět s lidmi kolem nás. Sebe nehodnotíme, ale víme, jak jsou ti druzí špatní, hloupí, nedokonalí, zlí ... Co však děláme pro to, aby svět byl skrze Krista – jak v nás samých, tak i v našem blízkém či vzdáleném okolí – spasen?
 • „Ten, kdo chce dát sama sebe, má vždycky co nabídnout.“
 • sv. Petr Chrysolog, Sermo 43

Poutní zájezd Medžugorie 22. 9. - 27. 9. 2015

 
 • Odjezd 22. 9. v odpoledních hodinách. Příjezd ráno, zsastávka na potním místě Vepřič. Pokračování na Makarskou, možnost koupání nebo prohklídka letoviska. V odpoledních hodinách příjezd do Medžugorie, večeře a ubytování. Večer mše sv. a adorace. Během pobytu místo zjevení Podbrdo, Křiževec, Comunita Cenacolo, setkání s vizionáři. Denně mše v kapličce sloužena českým nebo slovenským knězem. Každý večer mše a adorace v poutním areálu.
 • Odjezd 26. 9. po mši sv. Cestou zastávka ve Splitu, Omiši nebo na jiném místě dle přání. Návrat 27. 9. v časných ranních hodinách. Cena do 2500,- Kč doprava autobusem + pojištění, 60 euro na ubytrování a polopenze (3X20).
 • Prosíme zájemce, aby se přihlásili do 31. 3. 2015 u Marie Petrlové Lanžhot tel. 736 744 426.
 • (K pozdějšímu termínu není možné rezervovat ubytování.) 

 

 

Příležitost k velikonoční svátosti smíření - PŮST 2015

 

 

Datum Den Čas Místo
23. 3. Pondělí 15.30 - 18.00 Břeclav
23. 3. Pondělí 16.00 - 17.00 Ladná
25. 3. Středa 16.00 - 17.30 Valtice
25. 3. Středa 16.00 - 17.00 Podivín
25. 3. Středa 17.30 Poštorná
26. 3. Čtvrtek 16.30 - 18.10 Lanžhot
27. 3. Pátek 15.30 - 18.00 Břeclav
27. 3. Pátek 17.00 - 18.30 Tvrdonice
28. 3. Sobota 9.30 - 10.30 Prušánky
28. 3. Sobota 13.30 - 14.30 Hrušky
28. 3. Sobota 14.45 - 16.00 Moravská Nová Ves
29. 3. Neděle 14.00 - 15.30 Týnec
29. 3. Neděle 15.00 - 17.00 Moravský Žižkov
30. 3. Pondělí 16.00 - 18.00 Velké Bílovice
      
       

 

 

na Želivi  za farnost z ne 22.3.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52