březen od 22. 3. do 29. 3. - 13. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle postní od 22. 3. do 29. 3. - 13. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22. 3.
5. neděle postní 8.00 za Františka Bartoše se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou rodinu
10.00 za Marii Švirgovu se vzpomínkou dvacátého výročí jejího úmrtí, manžela Jana, jejich rodiče a celou živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
23. 3.
Pondělí po 5. neděli postní 7.30 za Marii Balgovu, rodiče z obou stran a za celou zemřelou i živou rodinu
  velikonoční svátost smíření v Břeclavi od 15.30 do 18.00
ÚT
24. 3.
Úterý po 5. neděli postní    
   
ST
25. 3.
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ  18.30 ! za Annu Uhrovu, manžela Fabiána, zetě, oboje rodiče a duše v očistci, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
   
ČT
26. 3.
Čtvrtek po 5. neděli postní 7.30 mše sv. za farníky
16.30 - 18.10 velikonoční svátost smíření u nás v LANŽHOTĚ

27. 3.
Pátek po 5. neděli postní 7.30 mše sv. za farníky
  velikonoční svátost smíření v Břeclavi od 15.30 a v Tvrdonicích od 17.00 do 18.30
SO
28. 3.
Sobota po 5. neděli postní 7.30 za farnost z neděle 29.3.
  velikonoční svátost smíření od 9.30 do 10.30 v Prušánkách a odpoledne 13.30 -  v Hruškách a od 14.45 v Moravské Nové Vsi
NE
29. 3.
KVĚTNÁ NEDĚLE - žehnání ratolestí a průvod 8.00 za Františka Koska se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče a celou živou rodinu
10.00 za rodiče Bartošovy, dva syny, zetě a živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty / zpověď v Týnci a Moravském Žižkově (viz rozpis)

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. března  2015:

Jubilanti:

 • - 85 let se dožívá pan František Sláma, ulice F. Palackého

Oznámení:

 • - duchovní správce děkuje ochotným ženám za úklid farní budovy a kostela před velikonočními svátky
 • - sbírka na opravy kostela minulou neděli vynesla 23 784,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
 • - tento týden začíná již velikonoční zpovídání, aby duchovní otec mohl vypomoci v okolí, budou mše svaté v tomto týdnu vždy ráno v 7.30 hod. Jen ve středu na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá v 18.30 hod., aby mohli přijít na mši i ti kdo chodí do práce.
 • - tento týden je velikonoční svatá zpověď v naší farnosti ve čtvrtek od 16.30 hod. do 18.10 hod. Přijedou cizí zpovědníci: Z Velkých Bílovic, z Břeclavi, z Valtic dva otcové, z Tvrdonic, z Moravské N.V., Prušánek. Využijte této příležitosti k vykonání dobré velikonoční zpovědi.
 • - příležitost ke svátosti smíření bude také ve středu od 18.00 hod.  po mši podle potřeby anebo po domluvě na požádání duchovního otece v jiném čase.
 • - příští neděli si církev připomíná slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. Při každé mši se proto koná památka tohoto slavného vjezdu Páně. Při hlavní mši se koná průvod. Proto se příští neděli shromáždíme na náměstí v 9.55 hod. V rukou drží každý věřící ratolesti.
 • - tento týden v pondělí, nemají děti již náboženství duchovní otec zpovídá v okolí
 • - připomínám, že v kostele jsou krabičky, do kterých můžete vložit lístek se jmény farníků, kteří by měli být členy farní pastorační rady
 • Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 27. března 2015 v Brně v katedrále od 8:30 hodin. Před setkáním se můžete přihlásit na dopolední skupinky na  brno.signaly.cz .
  Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otcem biskupem, na setkání nad za¬jímavými tématy, na mladé lidi, jako jsi ty.

Krátké zamyšlení na 5. neděli postní

Přišla hodina, kdy bude Syn člověka oslaven. (Jan 12,23)
 • Známe to dobře u špičkových sportovců, vědců či umělců. Sláva je cena za dřinu, odříkání, námahu, vydání sebe sama. Chceš-li vítězit, bude tě to něco stát. (A může to být vztaženo i na manželství.)
 • Ježíš dává sám sebe a vyzývá k následování. Jeho sláva není pomíjející, je věčná. Jeho vyvýšení na kříž je zároveň jeho oslavením. K jeho smrti patří vzkříšení. Jen my se ustrašeně bojíme vítězství, protože je spojeno s křížem. Důvodem Ježíšova přijetí vůle Otce není snaha o popularitu, pravým důvodem je láska. Máme tedy o co prosit.
 • „Bez bázně vyznávejme, ba přímo hlásejme, že Kristus byl ukřižován za nás. Mluvme o tom ne se strachem, ale s radostí, ne se studem, ale s chloubou.“ 
 • sv. Augustin, Sermo Guelferbytanus 3

 

Příležitost k velikonoční svátosti smíření - PŮST 2015

 

 

Datum Den Čas Místo
23. 3. Pondělí 15.30 - 18.00 Břeclav
23. 3. Pondělí 16.00 - 17.00 Ladná
25. 3. Středa 16.00 - 17.30 Valtice
25. 3. Středa 16.00 - 17.00 Podivín
25. 3. Středa 17.30 Poštorná
26. 3. Čtvrtek 16.30 - 18.10 Lanžhot
27. 3. Pátek 15.30 - 18.00 Břeclav
27. 3. Pátek 17.00 - 18.30 Tvrdonice
28. 3. Sobota 9.30 - 10.30 Prušánky
28. 3. Sobota 13.30 - 14.30 Hrušky
28. 3. Sobota 14.45 - 16.00 Moravská Nová Ves
29. 3. Neděle 14.00 - 15.30 Týnec
29. 3. Neděle 15.00 - 17.00 Moravský Žižkov
30. 3. Pondělí 16.00 - 18.00 Velké Bílovice
      
       

 

udílení svátosti křtu Lucie Tučková

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52