březen od 29. 3. do 5. 4. - 14. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - březen od 29. 3. do 5. 4. - 14. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
29. 3.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - žehnání ratolestí a průvod 8.00 za Františka Koska se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče a celou živou rodinu
10.00 za rodiče Bartošovy, dva syny, zetě a celou živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty
  zpovídání v Týnci od 14.00 hod. do 15.30 hod. a v Moravském Žižkově od 15.00 hod. do 17.00 hod.
PO
30. 3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 7.30 na vlastní úmysl
  zpovídá se ještě ve Velkých Bílovicích od 16.00 - 18.00 hod.
ÚT
31. 3
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   ---
  ---
ST
1. 4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE mše sv. nebude za usmíření hříchů celé farnosti
15.00 pohřeb paní Marie Šťastné
ČT
2. 4.
ZELENÝ ČTVRTEK   V 9 hod. bude v brněnské katedrále Missa chrismatis
18.30 za  Jana Cipryse, oboje rodiče a za dar zdraví pro celou žijící rodinu - kostel otevřen k tiché adoraci do 19.50 hod. a od 21.00 společná adorace
21.00 adorace v Getsemanské zahradě

3. 4.
VELKÝ PÁTEK - den přísného postu   od 7.30 do 10.30 hod a od 15.00 - 18.30 kostel otevřen k tiché modlitbě v Getsemanské zahradě
18.30 slaví se památka Umučení Páně
SO
4. 4.
BÍLÁ SOBOTA 7.30 společná modlitba církve - ranní chvály, pak bude příležitost setrvat v tiché modlitbě u Božího hrobu - kostel bude celý den otevřen
VIGILIE VELIKONOČNÍ 19.30 za Františka Brantalíka, manželku Ludmilu a duše v očistci
NE
5. 4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00 za farnost
10.00 za rodiče Uhrovy a Kohoutovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání - Te Deum
PO
6. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 8.30 za Jana a Marii Uhrových, jejich sourozence, rodiče a duše v očistci
  hrubá mše svatá nebude

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. března 2014:

Oznámení:

 • - ve svatém týdnu v pondělí pro 3, 4, a 5 třídu náboženství již nebude, uvidíme se společně při slavení velikonočního třídení, hlavně jsou školáci zváni na Zelený čtvrtek, starší školáci jsou zváni i na Vigilii velikonoční anebo alespoň dopoledne k Božímu hrobu ke chvíli osobní modlitby.
 • - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu v pátek 3. 4. a v sobotu 4. 4. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
 • - duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 7.30 do 10.30 a od 15.00 do obřadů) a BÍLOU SOBOTU, aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě - takzvaným temným hodinkám - začneme v 7.30 hod. Vše máte na Rozpise k adoraci - nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou).
 • - na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývané Missa chrismatis (mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů).
 • - pravidelná příprava biřmovanců je na Velký pátek v 18.30 hod. v kostele. Téma: Proč Ježíš musel umřít? Po obřadech zůstanou biřmovanci ještě 15 min. v kostele k modlitbě a rozdání pracovního listu.
 • - druhá neděle po Velikonocích je nedělí Božího milosrdenství, od Velkého pátku je možné se připravit na tuto neděli modlitbou novény.
 • - Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů

Sbírka na Boží hod

 • - Sbírka na Boží hod velikonoční bude již tradičně na opravy našeho kostela. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Malé zamyšlení nad texty Květné neděle

 • Průvod: Mk 11,1-10 nebo Jan 12,12-16
 • Pašije: Mk 14,1-15,47
 • Pilát se jich znovu zeptal: „Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král?“ Oni začali křičet: „Ukřižuj ho!“ Pilát jim namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: „Ukřižuj ho!“ Pilát chtěl lidu vyhovět. (Mk 15,12-13)
Markovy pašije, ze kterých je tento úryvek, jsou reportáží ze zápasu Boha o člověka. O mne. Zápasu, který se v očích všech přihlížejících nevyvíjel dobře pro zcela jasnou převahu zla, a přesto skončil jasným vítězstvím zdánlivého outsidera. I dnes je pro mnoho lidí jasným favoritem tohoto přetrvávajícího zápasu. Přesto mnoho lidí (obdarovaných živou vírou a dvěma tisíci let zkušeností těch, kteří uvěřili) ví, že právě Kristus přichází, aby nás připojil ke svému vítězství. Blížící se Velikonoce jsou jeho i naší slavností.
„Sláva tobě, Kriste, neboť tys postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života.“
sv. Efrém, Sermo de Domino nostro

Žehnání pokrmů

 • - Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů. Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu, vyjádřenou apoštolem svatým Pavlem těmito slovy: "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží" (1 Kor 10,31). Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme před i po jídle, a na největší svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme pokrmy. Když ukončíme svatý půst a setkáme se Zmrtvýchvstalým Kristem ve velikonoční mši svaté, vrátíme se s radostí do svých domovů a s Kristem zasedneme ke společnému svátečnímu stolu. Vyjádříme si navzájem přátelství, sounáležitost a vlídnost vzájemným blahopřáním a dělením požehnaného vajíčka, symbolu nového života. Budeme žehnat chléb, maso, vajíčka.

 

Velikonoční vigilie – hora competens

 • Velikonoční vigilie, matka všech vigilií (sv. Augustin), je svátek všech svátků v liturgickém roce (Klemens Richter). Je to slavnost noční. Proto nemá začít v sobotu před soumrakem a má skončit před svítáním nedělního rána. Na území naší diecéze v sobotu 4. 4. 201 zapadá slunce v 19:37 hodin (letního času) a v neděli 5. 4. vychází v 5:55 hodin (letního času). Prosím o dodržení těchto norem biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52