duben od 5. 4. do 12. 4. - 15. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  od 5. 4. do 12. 4. - 12. 4. 15. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
5. 4.
 
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00 za farnost
10.00 za rodinu Uhrovu a Kohoutovu, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
14.30  
PO
6. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 8.30 za Jana a Marii Uhrovy, jejich sourozence a rodiče a duše v očistci
  hrubá mše svatá nebude
ÚT
7. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
   
ST
8. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.30 za rodiče Třetinovy, syna Pavla, za rodiče Kovaříkovy s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro žijící rodinu
ČT
9. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   setkání kněží z děkanství - v 9.00 hod. mše svatá v Podivíně
15.00 pohřeb paní Růženy Kyclové

10. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
15.00 pohřeb pana Vítězslava Koska
SO
11. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.30 za padlé spoluobčany a vojíny ve II. světové válce
   
NE
12. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 8.00 za Marii a Jana Petrlovy, sestru Růženu, Milana a Jiřího Stýblovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 za Vojtěcha a Marii Kubíkovy, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. dubna 2015:

Oznámení:

  • - Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na opravy našeho lanžhotského kostela. Je třeba podle plánu oprav dát dopořádku zateplení kostela, prošlapanou dlažbu, chátrající lavice, rozhodnout o způsobu topení a udělat ho a vymalovat kostel. Kromě toho je třeba nová fasáda.
  • - dnes odpoledne ve 14.30 hod. svátostné požehnání a TE DEUM
  • - upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnostního velikonočního Třídení. Zvláště zasloužilému kostelníkovi panu Brantalíkovi a kostelníkům, kteří se velmi dobře zaučují, ministrantům, dětem, chrámovému sboru, varhaníkovi a všem na které jsme zapomněli
  • - příští neděli slavíme neděli Božího milosrdenství, od Velkého pátku se někteří z vás modlí novénu.

 

za Josefa Svačinu, manželku Boženu, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny - bylo v pátek 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52