duben od 12. 4. do 19. 4. - 16. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  od 12. 4. do 19. 4. - 16. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
12. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 8.00 za Marii a Jana Petrlovy, sestru Růženu, Milana a Jiřího Stýblovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 za Marii a Vojtěcha Kubíkovy, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   
PO
13. 4.
Pondělí po 2. neděli velikonoční nebo sv. Martina I., papeže a mučedníka   9.30 hod. setkání pana biskupa s děkany diecéze v Brně na Petrově
18.30 za Jana Klvaňu, rodiče z obou stran a živou rodinu
ÚT
14. 4.
Úterý po 2. neděli velikonoční    
   
ST
15. 4.
Středa po 2. neděli velikonoční     
18.30 za Jana Vlašice se vzpomínkou 50.výročí jeho úmrtí, celou zemřelou rodinu, rodinu Hostinovu, manžele Hrubých a Darmovzalových
ČT
16. 4.
Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 7.30 za farnost z neděle 12.04.
   

17. 4.
Pátek po 2. neděli velikonoční 18.30 za Růženu Šestákovu, manžela  Františka, celou žijící a zemřelou rodinu
19.00 příprava na biřmování, budeme v kostele
SO
18. 4.
Sobota po 2. neděli velikonoční 7.30 za Boženu Slámovu, dceru a oboje staré rodiče
   
NE
19. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Marii a Josefa Šestákovy, syna Josefa a celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Josefa Polácha se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče Šimšovy a  Poláchovy, jejich děti a duše v očistcí
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 12. dubna 2015:

Jubilanti:

  • - 95 let se dožívá paní Ludmila Škrobáčková, ulice Nová
  • - 80 let se dožívá paní Ludmila Hostinová, ulice Dolní

Oznámení:

  • - Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při sbírce na opravy našeho lanžhotského kostela, sbírka na Boží Hod velikonoční vynesla 36 944,- Kč tede vigilie 2 588,- Kč, raní 13 992,- Kč a hrubá 20 364,- Kč ( loni to bylo 36 710,- Kč). Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi jsme se připojili ke křesťanům na celém světě výtěžkem 3 765,- Kč (loni 3 211,- Kč) z pokladniček u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Na Zelený čtvrtek jsme vybrali 1 511,- Kč. peníze pošleme jako výraz solidarity na postižené leprou. Upřímné Pán bůh zaplať. 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52