duben od 19. 4. do 26. 4. - 17. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  od 19. 4. do 26. 4. - 17. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
19. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Marii a Josefa Šestákovy, syna Jsefa a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za Josefa Polácha se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče Šimšovy a Poláchovy, jejich děti a duše v očistci
   
PO
20. 4.
Pondělí po 3. neděli velikonoční    
18.30 za Jarmilu Mrázovu, manžela, zemřelou a živou rodinu
ÚT
21. 4.
Úterý po 3. neděli velikonoční nebo sv. Anselma, biskupa a učitele církve    
   
ST
22. 4.
Středa po 3. neděli velikonoční 18.30 za Antonína Zapletala, manželku a celou živou a zemřelou rodinu
19.15 setkání katechetů z našeho děkanství
ČT
23. 4.
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze    
15.00 pohřeb paní Marie Mrázkové

24. 4.
Pátek po 4. neděli velikonoční nebo sv. Jiří, mučedníka nebo sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka    
18.30 za Ludvíka Ryčovského, syna, dvoje staré rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu; po mši svaté půlhodinová adorace za duchovní povolání
SO
25. 4.
Svátek sv. Marka, evangelisty 7.30 za farnost z neděle 26.04. a 19.04.
   
NE
26. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 8.00 za Jana a Boženu Ciprysových, patera Bohuslava Tučka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
10.00 za Marii Sedláčkovu a  celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu Lucie Tučková

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. dubna 2015:

Jubilanti:

  • - 55. výročí uzavření manželství slaví Ludmila a Cyril Zonygovi, ulice Stráže

Oznámení:

  • - vzadu v kostele na stolečku máte pozvánky na různá setkání: pouť do Žarošic při 20. výročí korunovace staré Matky Boží Žarošické ve středu 13. 5. dále pozvání na 3 dny křesťanské spirituality od 8. do 10. 5. s Mons. Alešem Opatrným, autorem duchovní literatury, pak pozvání pro mladé od 35 let výše v Osové Bítýšce, dále přihlášku na brněnskou akademii třetího věku - velmi doporučujeme, dále poutě v Jablonném v Podještědí a v Dubu nad Moravou.
  • - Týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (20. – 26. dubna 2015), je u nás již tradičně Týdnem modliteb za duchovní povolání.„Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem konání Týdne modliteb za duchovní povolání, který proběhne před nedělí Dobrého Pastýře. Tým pro pastoraci povolání v ČR sestavil brožurku, která nabízí modlitby a úvahy na téma povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu. Zájemci v nich naleznou různé inspirativní texty, které mj. obsahují také zamyšlení a osobní zkušenosti některých českých a moravských biskupů. Brožurku je možné také použít při přípravě adorací, křížových cest a jiných společných i osobních modliteb. Ti, kdo hledají povolání, se mohou také inspirovat na webových stránkách www.hledampovolani.cz.
 
MODLITBA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU
 
Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná a svatá kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna, ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52