od 21.4. do 28.4. (17. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
21.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční
  8.00 Na úmysl dárce
10.00 Za Pavla Svačinu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
bratra, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
PO
22.4.
    9.00 Za Marii a Jana Uhrovy, rodiče, 
sourozence a duše v očistci
   
ÚT
23.4.
     
   
ST
24.4.
     
18.30 Za Vojtěcha a Marii Kubíkovy, zemřelé rodiny z obou stran
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČT
25.4.
    7.30 Za zemřelého Jana Baču, manželku a oboje rodiče
   

26.4.
     
18.30 Za Růženu Šestákovou, manžela Františka,
celou živou a zemřelou rodinu
SO
27.4.
    7.30 Za...
   
NE
28.4.
2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství)
  8.00 Za Františka Kotlaříka se vzpomínkou 15.výročí úmrtí,
rodiče, rodinu Miklicovu a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 Za rodiče Uhrovy a Kohoutovy a za dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu    
   

Oznámení:

» Dnes a zítra bude sběr papírových pokladniček Postní almužny, děkuji všem, kteří se
   zapojili do této postní aktivity!

» Dnes v poledne můžete sledovat požehnání papeže Františka Urbi et Orbi
   na programu ČT2 a TV Noe.

» V době velikonoční až do neděle Seslání Ducha svatého se místo modlitby
   Anděl Páně říká Vesel se, nebes Královno.

»  Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a slavení Velikonoc, úklidu kostela,
    květinové výzdobě, panu varhaníkovi, zpěvákům a zpěvačkám, schole, ministrantům,
    kostelníkům a všem, kteří se účastnili bohoslužeb a obřadů. Upřímné Bůh odplať!

» V pátek po mši sv. bude setkání rodičů a dětí, které letos přistoupí ke sv. smíření
   a ke sv. přijímání.

» V sobotu se koná v Šaštíně pouť mužů na kterou jsme srdečně zváni, pěší poutníci
   budou odcházet od kostela v 10.00 hodin. Plakátek s programem je na vývěsce kostela!

» Na stolku pod kůrem se můžete zapisovat na farní pouť do Hlubokých Mašůvek
   a Znojma v sobotu 11.května 2019, přibližná cena je 250,-Kč/dospělá osoba za dopravu.

» Přeji Vám všem, bratři a sestry, požehnané, pokojné a radostné svátky Kristova
  vzkříšení!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52