od 21.4. do 28.4. (17. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
21.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční
  8.00 Za
10.00 Za
PO
22.4.
     
18.30 Za 
ÚT
23.4.
     
   
ST
24.4.
     
18.30 Za 
ČT
25.4.
    7.30  
   

26.4.
     
18.30 Za 
SO
27.4.
    7.30 Za
   
NE
28.4.
2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství)
  8.00 Za
10.00 Za                                                                                                   
   

Oznámení:

» Kostelní sbírka minulé neděle na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí
   Středního a Blízkého východu vynesla 11 500,-Kč. Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

»  Od anonymního dárce jsme obdrželi 5000,-Kč. na opravu varhan. Děkuji za štědrost!

»  Děkuji mužům, kteří se účastnili včerejší dopolední brigády na farním dvoře.

»  Příští neděli bude kostelní sbírka na opravu varhan. Děkuji za Vaši štědrost!
  V minulém týdnu byla zaplacena zálohová faktura 350 000,-Kč. Zítra se budou
  varhany rozebírat a odvážet do varhanářské dílny.

» V sobotu (12.5.) se uskuteční farní pouť do Číhošti a premonstrátského kláštera Želiv,
   přihlašujte se u paní Hany Tučkové nebo Jarky Bartošové. Přihlášení mohou již
   zaplatit za dopravu 300,-Kč. Odjezd autobusu bude v 6.30 hodin. V Číhošti bude
   modlitba sv. růžence a mše sv. v 9.30 hodin, v poledne společný oběd v restauraci
   v Bohdanči a odpoledne návštěva v Želivě, možnost prohlídky kláštera a pivovaru.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52