duben od 26. 4. do 3. 5. - 18. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 26. 4.do 3. 5. - 18. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 8.00 za Jana a Boženu Ciprysových, patera Bohuslava Tučka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
10.00 za Marii Sedláčkovu a celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
PO
27. 4.
Pondělí po 4. neděli velikonoční 18.30 za Josefa Gála, staré rodiče a živou rodinu
19.15 setkání farní rady
ÚT
28. 4.
Úterý po 4. neděli velikonoční nebo sv. Petra Chanela, kněze a mučedníky nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze    
   
ST
29. 4.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy    
18.30 za Josefa a Rozálii Gajdovy, dva syny a celou živou a zemřelou rodinu
ČT
30. 4.
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční nebo sv. Zikmunda, mučedníka nebo sv. Pia V., papeže mše svatá nebude za farnost z neděle 03.05.
  od 7.30 hod. výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
- dopoledne pravidelná návštěva nemocných
15.00 pohřeb paní Pavlíny Hunkářové
18.00 příprava na biřmování

1. 5.
Pátek po 4. neděli velikonoční nebo sv. Josefa, Dělníka   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
18.00 májová pobožnost
18.30 za Františka Kotlaříka, rodiče, rodiče Miklicovy a syna Zdeňka s prosbou o dary Ducha svatého pro žijící rodinu
SO
2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 7.30 za Boženu Vaidovu, manžela, staré rodiče a Boží ochranu
9.30 udílení svátosti křtu
NE
3. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Jana Jarce, manželku Marii, dva zetě a celou živou i zemřelou rodinu
10.00 za Anastázii Uhlířovu, manžela, celou zemřelou a žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
14.30 májová pobožnost a svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. dubna 2015:

Jubilanti:

 • - 90 let se dožívá paní Marie Hakalová, ulice U Hřiště

Oznámení:

 • - dnes máte poslední možnost navrhnout kandidáty do voleb do farní rady
 • - v pondělí 27.dubna po večerní mši sv.  v 19,15 hodin bude schůze farní rady.
 • - ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci se ráno po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod. Prosíme, napište se na rozpis k adoraci.
 • - dopoledne ve čtvrtek i v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných
 • - v pátek po mši svaté bude příprava na biřmování, připomínáme, kdo neodevzdal pracovní listy může tak udělat právě v pátek
 • - přišla nám nabídka na SBOROVÁNÍ, nesoutěžní přehlídku chrámových sborů dospělých na 23. 5. od 9.00 hod. v Hustopečích u Brna
 • - ve středu 13. května 2015 bude korunovační pouť při příležitosti 20. výročí korunovace Staré Matky Boží Žarošické. Program máte na vývěsce, začíná se 18.30 hod. růžencem v 19.00 hod. mše svatá a po mši svaté bude korunovační pobožnost. Kdo máte zájem jet na pouť přihlaste se u paní Uhrové (Pavlošky), podle zájmu by se mohl objednat autobus.

2. seminář o farních evangelizačních buňkách

 • Dne 7. - 10. května 2015 se uskuteční v Dolanech u Olomouce v domě Komunity Blahoslavenství, za účasti otce Piergiorgio Periniho - presidenta mezinárodního organismu služby Farním evangelizačním buňkám (FEB) a dalších členů jeho týmu, 2. Seminář o Farních evangelizačních buňkách v České republice.
 • Součásti programu je :
 • - presentace Systému farních evangelizačních buněk
 • - sdílení zkušeností od nás i ze zahraničí
 • - inspirace a konkrétní pomoc pro ty, kteří by chtěli začít s Farními evangelizačními buňkami v jejich farnostech
 • - čas společné modlitby, mše sv., adorace
 • - nabídka materiálů
 • - zájemci se mohou přihlásit u duchovního otce Josefa (plakátek je na vývěsce kostela)

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52