květen od 3. 5. do 10. 5. - 19. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle   od 3. 5. do 10. 5. - 19. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
3. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Jana Jarce, manželku Marii, dva zetě a celou živou i zemřelou rodinu
10.00 za Anastázii Uhlířovu, manžela, celou zemřelou a žijící rodinu
14.30 májová pobožnost a svátostné požehnání
PO
4. 5.
Pondělí po 5. neděli velikonoční     
18.30 za Marii Tučkovu, sestru Boženu Gálovu a celou zemřelou i žijící rodinu
ÚT
5. 5.
Úterý po 5. neděli velikonoční    9.30 hod. formační setkání kněží v Brně
   
ST
6. 5.
Památka sv. Jana Sarkandra 18.30 za Cyrila Bartoše, zetě, vnuka a rodiče  z obou stran
19.15 adorace - příprava na Národní eucharistický kongres
ČT
7. 5.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční   7.30 za farníky z neděle 26. 4. a 19. 4. (jednou slouženo 25. 4.)
   

8. 5.
Pátek po 5. neděli velikonoční nebo Panny Marie, Prostřednice všech milostí    
  mše svatá nebude - 2. Seminář o Farních evangelizačních buňkách
SO
9. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční    mše svatá nebude - 2. Seminář o Farních evangelizačních buňkách
   
NE
10. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
9.30 za Ludmilu Třetinovu, rodiče Třetinovy a Bartošovy a celou živou rodinu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. května 2015:

Oznámení:

  • - šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 10. 5. 2015, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.
  • - na vývěsce vzadu v kostele máte seznam vašich návrhů pro kandidáty do voleb farní rady, jsou seřazeni podle počtu návrhů.
  • - začali jsme společně s dětmi měsíc zasvěcený Panně Marii, před každou večerní mší svatou se budeme modlit růženec od 18.00 hod. v pátek a neděli desátek, litanie a duchovní četbu.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52