květen od 10. 5. do 17. 5. - 20. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  od 10. 5. do 17. 5. - 20. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
10. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
9.30 za Ludmilu Třetinovu, rodiče Třetinovy a Bartošovy a celou živou rodinu
14.30 májová pobožnost
PO
11. 5.
Pondělí po 6. neděli velikonoční 18.00 májová pobožnost
18.30 za Věru Uhrovu, manžela. celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ÚT
12. 5.
Úterý po 6. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Achillea, mučedníků nebo sv. Pankráce, mučedníka    
   
ST
13. 5.
Středa po 6. neděli velikonoční nebo Panny Marie Fatimské    
  mše svatá nebude - pouť do Žarošic
ČT
14. 5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek - Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO   setkání kněží z děkanství - v 9.00 hod. mše svatá ve Velkých Bílovicích
18.00 májová pobožnost
18.30 ! na vlastní úmysl

15. 5.
Pátek po 6. neděli velikonoční 18.00 májová pobožnost
18.30 za Antonína Uhra, bratra, rodiče s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
  příprava na biřmování NENÍ - jede se na víkend
SO
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech   mše svatá nebude - biřmovanci jsou v Osové Bítýšce, duchovní otec je pojede navštívit na program
   
NE
17. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za farníky
10.00 za zemřelou rodinu Mayerovu, Šiškovu a Tučkovu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodiny
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. května 2015:

Oznámení:

 • - Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Ze zprávy Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), která pronásledování křesťanů trvale monitoruje: „Pronásledovaní křesťané tvoří 80 % všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. Každý desátý křesťan kvůli své víře v Ježíše Krista je obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ročně je zabito více než 100 tisíc křesťanů. Hlavními zdroji pronásledování jsou komunistické režimy, země s islámskou většinou a také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická je situace v zemích Blízkého a Středního východu, kde starobylé křesťanské komunity čelí pokusu o úplnou likvidaci.“
  Je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.
 • - ve čtvrtek je Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek - Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Protože je Českou biskupstkou konfernecí pro věřící doporučeno účstnit se mše svaté, proto bude ve čt mše svatá večer v 18.30 hod.
 • - obdrželi jsme texty ke slavení nového svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Tento liturgický svátek byl na základě schválení Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zapsán do Českého národního kalendáře a připadá na čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého (letos 28. 5. 2015) a je od letošního roku pro Českou republiku závazný. Texty jsou také ke stažení na internetových stránkách www.liturgie.cz.

Příprava na biřmování

- v pátek odjíždí naši biřmovanci na plánovaný víkend do Osové Bítýšky. Sraz je v Břeclavi na nádraží v pátek 15.5. v 15.45 hod., aby se mohla zakoupit společná jízdenka. Pojedeme s biřmovanci z Břeclavi. Návrat je v neděli vlakem 14.53 hod. do Břeclavi. Jedna cesta bude stát 130,- Kč.

Drazí mladí přátelé, zdravíme Vás z Osové Bítýšky!

 • Moc se na Vás těšíme a předáváme Vám informace k víkendu:
 • ·       Začátek je 15.5.2015 mší svatou v 18:00 v Osové Bítýšce.
 • ·       Konec programu je plánován obědem v neděli 17.5.2015, abyste stihli vlak v jednu na Brno.
 • ·       Váš příspěvek na víkend je 350 Kč (ubytování i strava).
 • ·       Cílem víkendu je prohloubit vztahy mezi vaší skupinou mladých, přemýšlet o duchovním přínosu svátosti biřmování, o naplnění života a taky prohloubení vztahu s Bohem.
 • ·       S sebou:
 • o   Spacák, přezůvky
 • o   Oblečení dovnitř i ven (vezměte si také sportovní oblečení na případné zašpinění a náhradní boty).
 • o   Věci jako na jiný víkend (oblečení na spaní, věci osobní hygieny, ručník, léky, …). Nebudeme se zlobit, když přivezete něco do společných zásob (buchtu nebo marmeládu,…).
 • o   Vřele doporučujeme zápisník a samozřejmostí je také Bible.
 • ·       Více o nás se dozvíte na našich stránkách: www.brno.signaly.cz/mamre
 • ·       Případné dotazy můžete směřovat na jurisj@seznam.cz . Napište mi případné požadavky na alergie (lepek, laktóza, žlučník, ...).
 •  
 • Na společné setkání se srdečně těší - o. Juris a tým

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52