srpen od 21. 8. do 28.8. - 34. týden

21. neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
21.8.
21. neděle v mezidobí 8.00 Za farníky
10.00 Za Ludmilu Benešovu, manžela, syna, rodiče Mikuličovy a Benešovy a duše v očistci
PO
22.8.
Památka Panny Marie Královny 7.30 za Miloše Trčku a za žijící a † rodinu
ÚT
23.8.
Úterý 21. týdne v mezidobí
7.30 za Boží pomoc při přípravě primiční slavnosti
  v 15 hodin brigáda na generální úklid kostela
ST
24.8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
15.00 Pohřeb pana Miroslava Slámy
18.30 za Ludvíka Kycla, bratra a staré rodiče
ČT
25.8.
Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 7.30 za Františka Šuláka rodiče z obou stran

26.8.
Pátek 21. týdne v mezidobí 18.30 za Antonína Uhra, celou žijící a † rodinu
SO
27.8.
Památka sv. Moniky večerní mše z následující neděle   Mše svatá dnes nebude
NE
28.8.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Antonína Mayera, manželku, celou rodinu Mayerovu a Šiškovu s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
10.00 za farnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 21. srpna 2011:

Významného životního jubilea se dožili:

75 let – Marie Gálová, Masarykova

VIII. diecézní pouť rodin

V sobotu 27.8. se bude v areálu Kláštera ve Žďáře nad Sázavou konat 8. diecézní pouť rodin. Motto: Křest – velký dar. Začátek programu je v 9 hod., v 10 hod. bude mše sv. celebrovaná p. biskupem Vojtěchem, potom (do 15:45) následují programy (výtvarné dílny pro děti, programy pro mládež, aktivity pro celé rodiny, loutkové divadlo, koncert, plavba na lodičkách...). Vstup zdarma.

Generální úklid před primicí

V úterý v 15.00 hod. jste všichni zváni na generální úklid kostela. Přijďte v co největším počtu, protože je třeba uklidit i věž kostela, která má být 1.9. kolaudována a 4.9. slavnostně otevřena.

Pravidelná sbírka na splátku půjčky

Příští neděli 28. 8. bude sbírka na splátku půjčky. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Výuka náboženství - základní informace !!!

Prosíme rodiče, aby v novém školním roce přihlásily své děti do náboženství. Do výuky náboženství je možné přihlásit děti od 1. do 9. třídy základní školy. Náboženství se bude učit na faře i pro středoškoláky a studenty učňovských škol.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52