květen od 17. 5. do 24. 5. - 21. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 17. 5. do 24. 5. - 21. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za sdělovací prostředky 8.00 za farníky
10.00 za zemřelou rodinu Mayerovu, Šiškovu a Tučkovu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodiny
14.30 májová pobožnost
PO
18. 5.
Pondělí po 7. neděli velikonoční nebo sv. Jana I., papeže a mučedníka 18.30 za Františka a Anastázii Sedláčkovy, 2 syny, dceru, snachu a zetě a za dar zdraví pro živou rodinu
19.15 adorace - novéna k Duchu Svatému
ÚT
19. 5.
Úterý po 7. neděli velikonoční    
   
ST
20. 5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze    
  mše svatá nebude
ČT
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi   mše svatá nebude
   

22. 5.
Pátek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    
  mše svatá nebude
SO
23. 5.
Sobota po 7. neděli velikonoční  7.30 za  farnost z neděle 24.5.
   
NE
24. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za Františka Švirgu, celou zemřelou rodinu Bartošovu a Švirgovu  a duše v očistci
10.00 za Jozefa Hlaváče se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou i živou rodinu s prosbou o dary Ducha svatého
14.30 májová pobožnost a Te Deum

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. května 2015:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožívá paní Božena Ciprysová, ulice Jana Nerudy

Sbírka na charitativní účely

  • V neděli 24. 5. 2015 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na charitativní účely. Sbírka bude odeslána prostřednictvím děkanů na účet Biskupství brněnského. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Manželské ohlášky

  • - Ing. Petr Ciprys z Lanžhota a Ing. Ivona Dosedělová z Ptení si udělí dne 13. 6. 2015 ve 12.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52