srpen od 28. 8. do 4. 9. - 35. týden

22. neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28.8.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Antonína Mayera, manželku, celou rodinu Mayerovu a Šiškovu s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
10.00 za farnost
PO
29.8.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele   mše svatá dnes nebude
ÚT
30.8.
Úterý 22. týdne v mezidobí 18.30

za Marii Štvrteckou a celou zemřelou  a žijící rodinu

ST
31.8.

Středa 22. týdne v mezidobí

návštěva nemocných

18.30 za Ludmilu a Jana Bartošových, jejich rodiče a za dary Ducha svatého pro žijící rodinu
ČT
1.9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 7.30 za Annu a Štěpána Pyskatých, syna a duše v očistci

2.9.

Pátek 22. týdne v mezidobí, první pátek v měsíci

návštěva nemocných

18.15 pobožnost k prvnímu pátku
18.30 za Jana Tučka, rodiče, rodiče Hrubých. celé zemřelé rodiny, za dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodiny a duše v očistci
SO
3.9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
První sobota v měsíci

18.00

Mariánské večeřadlo

18:30

za Ludvíka Bartoše, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu

NE
4.9.
 23. neděle v mezidobí  8.00 za Ladislava Straku, žijící a zemřelou rodinu
10.00 za zemřelou Marrtu Varmužovu a pozůstalou rodinu
11.00 Udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 28. 8. 2011:

Dnes byla sbírka na splátku půjčky na opravu věže kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Sbírka na církevní školství

Na příští neděli 4. 9. 2011 vyhlašuje pan biskup sbírku na církevní školství. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

Příští neděli 4.září v 15 hodin bude slavnostně otevřena vyhlídka na věži kostela. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 3. září v 8 hodin se bude pokládat koberec do kostela. Bude zapotřebí asi 6 mužů na pomoc. Prosím, kdo můžete, přijďte.

Návštěva nemocných

Duchovní správce navštíví nemocné tentokrát již ve středu místo čtvrtka (ve čtvrtek je kolaudace věže) a na první pátek.

Na první pátek bude také výstav NSO od 15.00 hod. a v 18.15 hod. pobožnost k 1. pátku.

Zahájení školního roku

Ve čtvrtek při mši svaté ráno v 7.30 hod. budeme vyprošovat našim školákům pomoc a světlo Ducha Svatého a bude zároveň požehnání školních aktovek. Na mši svatou jsou zváni všichni školáci. Tento týden budu vždy 40 minut před mší svatou ve zpovědnici, aby se naši školáci a studenti mohli na začátek školního roku připravit i dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání.

Úklid kostela - poděkování

Upřímné Pán Bůh zaplať všem ochotným pomocníkům při generálním úklidu kostela, věže a týden před tím i farních hospodářských místností.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52