květen od 24. 5. do 31. 5. - 22. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  od 24. 5. do 31. 5. - 22. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za Františka Švirgu, celou zemřelou rodinu Bartošovu a Švirgovu a duše v očistci
10.00 za Jozefa Hlaváče se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou i živou rodinu s prosbou o dary Ducha svatého
14.30 májová pobožnost a TE Deum
PO
25. 5.
Pondělí 8. týdne v mezidobí nebo sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sv. Řehoře VII., papeže, nebo sv. Marie Magdalény de Pazze, panny nebo sobotní památka Panny Marie    
18.30 za Ladislava Tučka, rodiče, rodiče Uhrovy a jejich syna a za duše v očistci
ÚT
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze    
   
ST
27. 5.
Středa 8. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina z Canterbury, biskupa 18.30 za Marii Černou, manžela, rodiče, žijící rodinu a duše v očistci
  19.15 setkání katechetů z děkanství
ČT
28. 5.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 7.30 za farnost z neděle 31.05.
   

29. 5.
Pátek 8. týdne v mezidobí 18.30 na Anastázii Hakalovu se vzpomínkou pátého výročí jejího úmrtí, manžela Josefa a živou rodinu
19.15 příprava na biřmování - budeme v kostele
SO
30. 5.
Památka sv. Zdislavy 7.30 za Ludmilu a Františka Raušerovy, staré rodiče z obou stran, za duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
16.00 zpověď dětí a rodičů s kmotry před 1. sv. přijímáním
NE
31. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za Annu Bartošovu,manžela Stanislava, jejich rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
10.00 za děti, které dnes poprvé přistoupí ke svatému přijímání a jejich rodiče
14.30 poslední májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. května 2015:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožívá pan Josef Gajda, ulice Kostická

Oznámení:

  • - po dnešní modlitbě před spaním končí doba velikonoční. Paškál se odnese z presbytáře ke křtitelnice a rozsvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu.
  • - děkujeme za štědrost pří dnešní sbírce na charitativní potřeby
  • - příští neděli 31. 5. bude sbírka na opravy našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Manželské ohlášky

  • - Jaroslav Uher z Lanžhota a Zdeňka Křížová z Moravské Nové Vsi si udělí dne 27. 6. 2015 v 11.30 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52