květen od 31. 5. do 7. 6. - 23. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  od 31. 5. do 7. 6. - 23. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
31. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za Annu Bartošovu, manžela Stanislava, jejich rodiče a celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za děti, které dnes poprvé přistoupí ke svatému přijímání a jejich rodiče
   
PO
1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka   9.30 hod. setkání děkanů s panem biskupem
18.30 za Ladislava Čekala, rodiče z obou stran a duše v očistci
ÚT
2. 6.
Úterý 9. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků   den za posvěcení kněží na Vranově u Brna, 9.30 hod. mše svatá a pak ohlášený program
   
ST
3. 6.
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků    
15.00 pohřeb pana Václava Švirgy
ČT
4. 6.
Čtvrtek 9. týdne v mezidobí 7.30 na dobrý úmysl (OJ)
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod. bude animovaná adorace, jako příprava na NEK 2015 - dopoledne pravidelná návštěva nemocných

5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka    dopoledne pravidelná návštěva nemocných
18.30 za Boženu Gergelovu, manžela, zetě, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu - při mši poděkování dětí za 1. sv. příjímání
SO
6. 6.
Sobota 9. týdne v mezidobí nebo sv. Norberta, biskupa nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Terezii Kubíkovu se vzpomínkou desátého výročí úmrtí, manžela, celou zemřelou rodinu a prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
  diecézní pouť do poutního kostela Božího Těla ve Slavonicích, mše sv. v  10.30 hod., po mši následuje eucharistický průvod do farního kostela, odpoledne bohatý program
NE
7. 6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ    
9.00 za farnost, po mši svaté průvod  s Nejsvětější svátostí oltářní ke čtyřem oltářům
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 31. května 2015:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožívá paní Zdenka Mrázková, ulice K. Čapka

Oznámení:

  • - minulou neděli se vybralo na charitu 14 649,- Kč. dnes vybíráme na opravu a údržbu našeho kostela
  • - čtvrteční  Slavnost Těla a Krve Páně, bude přeložena na neděli
  • - příští neděli je mše svatá v 9.00 hod., po mši svaté oslavíme eucharistickým průvodem Slavnost Těla a Krve Páně. Průvod bude po obvyklé trase.

VÝZVA K CELONÁRODNÍ SBÍRCE
NA NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES

  • Bratři a sestry v Kristu,
  • příští neděli, 7. června, u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně, vyvrcholí v jednotlivých farnostech a diecézích přípravy na 1. národní eucharistický kongres. Je to poprvé v novodobých dějinách, kdy české a moravské diecéze společně chystají takto rozsáhlé a organizačně náročné setkání zaměřené na prohloubení úcty k Eucharistii. Dovolte nám proto, abychom Vás při této příležitosti poprosili rovněž o Vaši podporu při organizaci hlavní, národní části programu, která se uskuteční ve dnech 15. až 17. října v Brně.
  • Formou celonárodní sbírky, jež byla společnou dohodou biskupů vyhlášena na příští neděli pro všechny farnosti českých a moravských diecézí, se může každý podle své vůle a podle svých možností podílet na zajištění nutných praktických příprav kongresu a přispět tak k jeho zdárnému průběhu. Vám, kteří se zapojíte, již nyní srdečně děkujeme.
  • S požehnáním                 Vaši čeští a moravští biskupové

 

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52