září od 11. 9. do 18. 9. - 37. týden

 24. neděle v mezidobí 
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE

11.9.
 

24. neděle v mezidobí 8.00 za Františka Mráze, rodiče Šoškovy a celou žijící rodinu a za farnost
10.00 za Marii Bartošovu, manžela Josefa, staré rodiče z obu stran a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
PO
12.9.
Pondělí 24. týdne v mezidobí nebo Jména Panny Marie 18.00 za Anastázii Gazdíkovu, celou žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚT
13.9.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve   ---
ST
14.9.
Svátek Povýšení svatého Kříže, svátek našeho kostela 18.00 za Martina Zonygu a rodiče, rodiče Šestákovy a syna Františka
ČT
15.9.
Památka Panny Marie Bolestné 7.30 za Františka Vlašice, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pr žijící rodinu

16.9.
Pátek 24. týdne v mezidobí nebo sv. Ludmily, mučednice 18.00 za rodiče Uhrovy, dceru, syna, žijící rodiny a duše v očistci
SO
17.9.
Sobota 24. týdne v mezidobí nebo sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků nebo sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Františka Kočárka, rodiče a celou zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
NE
18.9.

25. neděle v mezidobí

HODY

8.00 za Ludmilu Kubištíkovu, za rodiny Trubačovu, Kubištíkovu a Anderlovu
10.00 za farnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. 9. 2011:

  • Děti mají na stolku obrázky z neděle a světce týdne.
  • Text Nedělní liturgie a ohlášek máte na obvyklých místech k rozebrání.
  • Na Hody bude sbírka na opravu věže kostela.
  • Minulou neděli byla sbírka na církevní školství, která vynesla 14 567,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52