červen od 21. 6. - do 28. 6. - 26. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

12. neděle v mezidobí  od 21. 6. - do 28. 6. - 26. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
21. 6.
12. neděle v mezidobí 8.00 za Pavla Petrlu se vzpomínkou desátého výročí jeho úmrtí a oboje rodiče
10.00 za Václava Uhra, snachu Marii, rodiče Uhrových a Hodonských
   
PO
22. 6.
Pondělí 12. týdne v mezidobí nebo sv. Paulína Nolánského, biskupa nebo sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků    
18.30 za Františka a Marii Ciprysovy, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚT
23. 6.
Úterý 12. týdne v mezidobí - - -  
   
ST
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE    
18.30 za Jana Mikuliče, manželku, rodiče z obou stran a živou rodinu
ČT
25. 6.
Čtvrtek 12. týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděle 28.06.
   

26. 6.
Pátek 12. týdne v mezidobí    
18.30 za Antonína Tučka se vzpomínkou padesátého výročí jeho úmrtí, manželku Marii, jejich děti a duše v očistci s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
SO
27. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí nebo sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za ...
11.30 svatba Jaroslav Uher a Zdeňka Křížová
NE
28. 6.
13. neděle v mezidobí 8.00 za Libuši Šulákovu, manžela, oboje rodiče, živou a zemřelou rodinu
10.00 za farnost - na poděkování za školní rok - TE DEUM
  setkání kněží v Ostorovačicích

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. června 2015:

Jubilanti:

 • - 80 let se dožívá paní Marie Petrlová  ulice Komárnov

Oznámení:

 • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na potřeby kněžského dorostu - bohoslovce - a provoz semináře v Olomouci
 • - příští neděli po mši svaté poděkujeme za milosti a dary, které naši školáci obdřželi v uplynulém školním roce slavnostním TE DEUM
 • - dnes se zapisují úmysly mší svatých na měsíc červenec, srpen a září.
 • - Jako každoročně i letos od středy 8.7. do neděle 12. 7 proběhna v Brně Katolická charismatická konference. Přednášky, mše svaté, modlitby, jsou jako každoročně v klimatizované hale na Výstavišti. Program je každoročně velmi kvalitní, je možné se zúčastnit třeba i na jeden den. Na webových stránkách https://konference.cho.cz/program-konference.aspx . Doporučujeme zvláště biřmovancům, mládeži, chase a všem, kdo chtějí prohloubit svoji víru.

Mše svatá s uložením tělesných ostatků P. Josefa Toufara

 • Mše sv. s uložením tělesných ostatků P. Josefa Toufara do schrány uvnitř kostela se bude konat v neděli 12. července 2015 v 15 hodin v Číhošti. Všichni kněží a věřící jsou srdečně zváni.
 • Další informace budou zveřejněny na stránkách Biskupství královéhradeckého a dále na www.joseftoufar.cz. Vítáme všechny finanční příspěvky na schránu na tělesné ostatky a úpravu místa posledního odpočinku P. Josefa Toufara. Potřebujeme vybrat nejméně 450 tis. Kč. Příspěvky můžete posílat na účet: 253 394 896 / 0300, zpráva pro příjemce "Hrob P.JT".
P. Tomáš Fiala, administrátor farnosti Číhošť
P. Tomáš Petráček, postulátor causy

Festival Kefasfest

 • je open air festival pro všechny věkové kategorie. Festival Kefasfest se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu od 26. do 28. června 2015. Hlavními hosty letos budou Pavel Helan, U2 Desire Revival Band, Husákovo qvarteto a další. V hudební rozmanitosti žánrů (pop, rock, folk, dance, worship, funky, gospel apod.) chce festival představit moderní křesťanskou kulturu a její radostné poselství. Festival nabízí také bohatý doprovodný program: výstavy, filmy, workshopy, přednášky či sportovní vyžití. Vezměte své nevěřící a hledající kamarády a přijď zahájit prázdniny na Kefasfest. Doporučujeme zvláště mládeži a biřmovancům, kteří se zajímají o hudbu různých žánrů, mohou pozvat i své nevěřící spolužáky.

Kněžské svěcení

 • V sobotu 27. června 2015 v 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení tito jáhni:
 • Mgr. Marek Coufal (*1975) z farnosti Mašovice
 • Mgr. Zdeněk Drštka (*1980) z farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
 • Mgr. Tomáš Fránek, B.A. (*1979) z farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
 • Mgr. Sylvester Jurczak (*1983) z farnosti Zamość (Polsko)
 • Mgr. Jaroslav Rašovský (*1987) z farnosti Třebíč - Jejkov
 • Mgr. Lubomír Řihák (*1969) z farnosti Dubňany
 • Jakub Tůma (*1989) z farnosti Třebíč - město
 • fr. Mgr. Cyril Josef Komosný, OFMCap. (*1984) z farnosti Dolní Bojanovice
 • Primice diecézních novokněží v České republice v roce 2015 je možné najít na webu www.primice.cz.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52