červen od 28. 6. do 5. 7. - 27. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

13. neděle v mezidobí od 28. 6. do 5. 7. - 27. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28. 6.
13. neděle v mezidobí 8.00 za Libuši Šulákovu, manžela, oboje rodiče, živou a zemřelou rodinu
10.00 za farníky - na poděkování  za školní rok TE DEUM
  setkání kněží v Ostrovačicích u Brna
PO
29. 6.

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátek  
   
18.30 za zemřelého syna Petra, za dar víry a dary Ducha svatého pro jeho sourozence a  jejich rodiny
ÚT
30. 6.
Úterý 13. týdne v mezidobí nebo svatých prvomučedníků římských    
   
ST
1. 7.
Středa 13. týdne v mezidobí    
15.30 pohřeb paní Růženy Holobrádkové
ČT
2. 7.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 7.30 za Annu Poláškovu, rodiče Pavla a Marii Poláškových, prarodiče Martina a Annu Bartošových a za celou živou i zemřelou rodinu
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

3. 7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola, votivní mše na první pátek v měsíci není dnes povolena   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
18.30 za Boženu Paulíkovu, manžela Josefa, celou žijící a zemřelou rodinu
SO
4. 7.
Sobota 13. týdne v mezidobí, nebo sv. Prokopa, opata nebo sv. Alžběty Portugalské nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za . . . . .
   
NE
5. 7.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy  8.00 za Ludmilu Brantalíkovu, manžela, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Jana Bartoše, manželku Růženu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
16.30 pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů v MIKULČICÍCH

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. června 2015:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožívá paní Ludmila Šuláková, ulice M. Šolochova

Mikulčice

Pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů bude slavena 5. července v 16.30 hodin na významném poutním místě v Mikulčicích na Hodonínsku. Letos jí bude předsedat sídelní biskup královéhradecký J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., modlitební program začíná již v 15.30 hod. Kyvadlová doprava bude, je možné také dojet osobními auty až k areálu. Autobus z naší farnosti pojede v neděli 5. 7. v 14.45 hod. od kostela.

Oznámení:

  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme
  • - sbírka na bohoslovce minulou neděli  vynesla 12 336,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Duchovní cvičení s Jósefem Augustynem, SJ

  • Komunita Blahoslavenství pořádá duchovní cvičení pro všechny v Arcidiecézním kněžském semináři v Olomouci 16. - 22.8. 2015 s názvem Duchovní boj v křesťanském životě. Kdo by měl zájem může se přihlásit přímo na webu https://www.blahoslavenstvi.cz/ anebo u duchovního otce.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52