červenec od 5. 7. do 12. 7. - 28. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

15. neděle v mezidobí  od  5. 7. do 12 . 7. - 28. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
5. 7.
Slavnost SVATÉHO CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 8.00 za Ludmilu Brantalíkovu, manžela, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Jana Bartoše, manželku Růženu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
16.30 pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů v MIKULČICÍCH
PO
6. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí nebo svaté Marie Gorettiové, panny a mučednice - státní svátek   mše svatá nebude - jsou primice (14.30 Dolní Bojanovice)
- - -  
ÚT
7. 7.
Úterý 14. týdne v mezidobí - - -  
   
ST
8. 7.
Středa 14. týdne v mezidobí    
18.30 za Boženu Benešovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu  a dar zdraví pro žijící rodinu
ČT
9. 7.
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků 7.30 za farnost z neděle 5.7.
  celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní - Adorační den - zakončení společně v 18.00 - 18.30 hod

10. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí    
mše svatá nebude ! duchovní otec zpovídá celý den na Katolické charismatiské konferenci v Brně, kdo by měl zájem, může se s ním svést do Brna a zpět autem
SO
11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy mše svatá nebude ! v Brně pokračuje program Katolické charismatické konference - 
(15.00 hod. primice P. Lubomíra Řiháka z Dubňan - bývalé působiště duchovního otce)
   
NE
12. 7.
15. neděle v mezidobí 8.00 za Růženu Tučkovu, rodiče a celou zemřelou rodinu
10.00 za Jana Šuláka, rodiče, Ludvíka Fojtíka a celou živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. 7. 2015:

Oznámení:

  • - ve čtvrtek 9.7. je v naší farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní - Adorační den farnosti. Prosíme farníky, aby podle svých časových možností věnovali svůj čas na setkání s Ježíšem Kristem při soukromé adoraci. Od 18.00 do 18.30 bude na zakončení dne společná adorace a svátostné požehnání. Prosíme napište se na rozpis po půl hodinách, aby kostel mohl v ohlášeném čase zůstat otevřený.
  • - od středy večera začíná v Brně Katolická charismatická konference. Přednášky, mše svaté, modlitby, jsou jako každoročně v klimatizované hale na Výstavišti. Program je každoročně velmi kvalitní, je možné se zúčastnit třeba i na jeden den. Na webových stránkách https://konference.cho.cz/program-konference.aspx . Doporučujeme zvláště biřmovancům, mládeži, chase a všem, kdo chtějí prohloubit svoji víru.
  • Primice diecézních novokněží v České republice v roce 2015 je možné najít na webu www.primice.cz

Manželské ohlášky

Lukáš Ciprys z Lanžhota a Monika Petříkova z Břeclavi dne 12. 9. 2015 v 11.30 hod. uzavřou církevní manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželsřtví, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

Mikulčice

  • Pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů bude slavena 5. července v 16.30 hodin na významném poutním místě v Mikulčicích na Hodonínsku. Letos jí bude předsedat sídelní biskup královéhradecký J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., modlitební program začíná již v 15.30 hod. Kyvadlová doprava bude zajištěna a je možné také dojet osobními auty až k areálu. Autobus z naší farnosti pojede v neděli 5. 7. v 14.45 hod. od kostela.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52