červenec od 12. 7. do 19. 7. - 29. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

15. neděle v mezidobí od 12. 7. do 19. 7. - 29. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
12. 7.
 15. neděle v mezidobí  8.00 za Růženu Tučkovu, rodiče a celou zemřelou rodinu
10.00 za Jana Šuláka, rodiče, Ludvíka Fojtíka a celou živou rodinu
   
PO
13. 7.
Pondělí 15. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha    
18.30 za Josefa Svačinu, manželku Boženu, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
dnes nepřijede novokněz Lubomír Řihák
ÚT
14. 7.
Úterý 14. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka nebo sv. Kamila de Lellis, kněze    
   
ST
15. 7.
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve    
15.30 pohřeb paní Rozálie Benešové
ČT
16. 7.
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí nebo Panny Marie Karmelské - - - v Lanžhotě mše nebude
  kněžská pouť do Kostelního Vydří, 10.00 hod. mše svatá a pak program, jste srdečně zváni, doprovodit kněze na této karmelské kněžské pouti

17. 7.
Pátek 15. týdne v mezidobí nebo bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží    
18.30 za Františka Kycla a jeho rodiče, za rodiče Holobrádkovy a celou zemřelou i živou rodinu a duše v očistci
mše sv. bude sloužena novoknězem Lubomírem Řihákem, který udělí i novokněžské požehnání
SO
18. 7.
Sobota 15. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Vojtěcha Uhra, rodiče, vnuka s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
   
NE
19. 7.
16. neděle v mezidobí 8.00 za Růženu Ciprysovu, Josefa Bystřického a duše v očistci
10.00 za Miroslava Žužiče se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče, Františka Uhra s prosbou o Boží pomoc pro živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 12. července  2015:

Oznámení:

  • - na mužské straně je na oltáři šest druhů stolních kalendářů s církevními svátky. Prosíme, kdo máte zájem, vyberte si a napiště se na objednací listy. Pokud možno již dnes po mši!

Kněžská pouť v Kostelním Vydří

  • Bratři karmelitáni zvou všechny kněze a jáhny na čtvrtek 16. 7. 2015 do Kostelního Vydří na tradiční kněžskou pouť.
    • Program: 10:00 mše svatá v poutním areálu, hlavní celebrant otec biskup Vojtěch Cikrle občerstvení v klášteře
    • 12:30 v kostele modlitba uprostřed dne
    • přednáška P. Vojtěcha Kodeta, OCarm.: Ars celebrandi, adorace a svátostné požehnání
    • P. Mgr. Václav Brož, OCarm.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52