červenec od 19. 7. do 26. 7. - 30. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

16. neděle v mezidobí od 19. 7. do 26. 7. - 30. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
19. 7.
16. neděle v mezidobí 8.00 za Růženu Ciprysovu, Josefa Bystřického a duše v očistci
10.00 za Miroslava Žužiče, jeho rodiče, Františka Uhra a celou živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
PO
20. 7.
Pondělí 16. týdne v mezidobí nebo sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 18.30 za  Annu Turečkovu a celou zemřelou rodinu Turečkovu a Dubskou
   
ÚT
21. 7.
Úterý 16. týdne v mezidobí nebo sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve    
16.00 pohřeb paní Boženy Tučkové
ST
22. 7.
Památka sv. Marie Magdalény    
18.30 za Bohumilu Benešovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
ČT
23. 7.
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 7.30 za Barboru Uhrovu, manžela, dcery, syny, snachy, zetě a celou žijící rodinu
   

24. 7.
Pátek 16. týdne v mezidobí     
18.30 za Boženu Moučkovu, manžela, dvoje staré rodiče a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
SO
25. 7.
Svátek sv. Jakuba, apoštola 7.30 za rodiče Svačinovy, syna, snachu a vnuka Romana s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   
NE
26. 7.
17. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Ciprysovu, manžela, syny a celou živou a zemřelou rodinu
10.00 za Jaroslava Hostinského, oboje rodiče a duše v očistci, při mši svaté bude udílení svátosti křtu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. července 2015:

Jubilanti:

  • - 93 let se dožívá paní Marie Bendíčková, ulice Masarykova

Oznámení:

  • - na vývěsce pod kůrem si můžete prohlédnou podrobnosti k poutím a diecézním aktivitám: program kurzu Zdraví je dar a program kruzu Živá teologie  - na oba je možn se ještě přihlásit; dále pro manželské páry a snoubence pozvánka na kurz Přirozené plánování rodičosvství - 12.9 a 24.10. - podrobnosti na www.bioetika.cz; pozvánku do Žarošic 12. 9. na hlavní pouť; na diecézní pouť rodin 29. 8. 2015; biblický kurz; den Brna - 370 výročí osvobození Brna; Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi.
  • - obrátil se na naši farnost ředitel oblastní charity Hodonín Václav Salajka, který každoročně organizuje různé poutě, zve nás do MEDJUGORJE od 30. 7. do 7. 8. 2015 na Mezinárodní modlitební festival. Podrobnosti na vývěsce, přihlášky a info pan Salajka, tel 737 234 099.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52