červenec od 26. 7. do 2. 8. - 31. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

17. neděle v mezidobí od 26. 7. do 2. 8. - 31. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26. 7.
17. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Ciprysovu, manžela, syny a celou živou a zemřelou rodinu
10.00 za Jaroslava Hostinského, oboje rodiče a duše v očistci; při mši svaté bude udílení svátosti křtu
   
PO
27. 7.
Památka sv. Gorazda a druhů   farní tábor
- - - případný pohřeb domlouvejte na sobotu
ÚT
28. 7.
Úterý 17. týdne v mezidobí   tel. na duchovního otce 608 10 74 76
   
ST
29. 7.
Památka sv. Marty    
- - -  
ČT
30. 7.
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve - - -  
   

31. 7.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze    
- - -  
SO
1. 8.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguéri, biskupa a učitele církve 7.30 na vlastní úmysl
   
NE
2. 8.
18. neděle v mezidobí 8.00 za Miloslava Trčku se vzpomínkou sedmého výročí jeho úmrtí s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Romana Kurtulíka, oboje rodiče, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. července 2015:

Jubilanti:

  • - 92 let se dožívá pan Jaroslav Škápík, ulice Kostická
  • - 85 let se dožívá pan Jiří Švirga, ulice Havlíčkova

Oznámení:

  • - odjezd autobusu na poutní místa Slavonice a Kostelní Vydří je v sobotu 1. srpna v 6.45 hod. od kostela.
  • - na bočním oltáři jsou již objednané kalendáře, prosíme škrtněte se z objednávky a vemte si objednaný kalendář. Jeden druh kalendaře bude asi za tři týdny. Platí se v zákristii u kostelníků, cena kalendáře je vždy uvedena v záhlaví objednacího listu. Děkujeme.
  • - příští neděli 2. 8. bude SBÍRKA NA OPRAVY A ÚDRŽBU KOSTELA. Děkujeme za vaši štědrost.
  • - na vývěsce máte pár slov ze života sv. Gorazda a druhů

Manželské ohlášky

  • - Pavel Svačina z Lanžhota a Zuzana Ficeková z Nižné si udělí v Nižné svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52