únor od 22. 2. do 1. 3. - 9. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

1. neděle postní od 22. 2. do 1. 3. - 9. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22. 2.
1. neděle postní 8.00 za Antonína Slováčka se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, za celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za rodiče Uhrovy a Příborských, zemřelou i živou rodinu a duše v očistci
11.05 udílení svátosti křtu Marie, Petra Racková
14.30 pobožnost křížové cesty - školáci
PO
23. 2.
Pondělí po 1. neděli postní    
  mše svatá nebude; na Hostýně za farnost z neděle 1.3.
ÚT
24. 2.
Úterý po 1. neděli postní    
   
ST
25. 2.
Středa po 1. neděli postní    
  mše svatá nebude
ČT
26. 2.
Čtvrtek po 1. neděli postní   mše svatá nebude 
   

27. 2.
Pátek po 1. neděli postní 17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Josefa Holobrádka, oboje rodiče a duše v očistci
SO
28. 2.
Sobota po 1. neděli postní   ráno mše sv. nebude
14.30 pohřeb paní Růženy Říhové
NE
1. 3.
2. neděle postní 8.00 za Jindřicha Jeřábka, bratra, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy a Fojtíkovy
10.00 za Jana Švirgu, staré rodiče a celou živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty / zpovídání v 16.00 hod. v Pozořicích

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. února 2015:

Jubilanti:

 • - 50 let manželství slaví manželé Marie a František Kořínkovi, ulice Sokolská a manželé Ludmila a Viliam Machovičovi

Oznámení:

 • - vyuka náboženství tento týden není, děti mají zimní prázdniny od 23. 2. do 1. 3.
 • - děkujeme za štědrost při dnešní sbírce "Haléř sv. Petra".
 • - případný pohřeb domlouvejte na pátek. Tel.: na duchovního správce 608 107 476.
 • - příprava na biřmování bude až 6. března v 19.00 hod. (někteří z vás se omlouvali, že jsou na prázdninách)

Diecézní katechetické centrum

 • připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Letos je k dispozici pouze v elektronické podobě. Máte možnost stáhnout si ji jako dokument PDF a vytisknout pro potřeby své farnosti: https://brno.biskupstvi.cz/kc/. Je možné si ji stáhnout i do mobilních telefonů, viz odkaz.
 • Přebíráme zamyšlení k něděli, které připravil náš biskups Mons. Vojtěch Cikrle.
 • 1. neděle postní
 • Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Mk 1,13)
 • Důležité sportovní zápasy sleduje mnoho lidí. Obdivují výkony závodníků a chtějí prožít něco napínavého, odreagovat se. Jak v případě slavného vítězství, tak v případě potupné prohry se s diváky nic nestane. Obojí mohou zapít.
 • Postní doba je také zápasem. Je to zápas Ježíše Krista pro nás a za nás. Za každého z nás. Má mnohé paralely ve sportovním zápase, ale v něčem se diametrálně liší. Na rozdíl od sportovních klání zde jde o všechno. O Boha i o nás. O způsob, jak vítězit nad zlem, které stále pokouší. O naše základní životní postoje. O způsob našeho participování na Kristově vítězství. O objevení lásky schopné dát životu nový rozměr.
 • „Náš život nemůže být během této pozemské pouti bez pokušení; cesta kupředu totiž vede jen přes naše zkoušky a jenom ten, kdo byl podroben zkoušce, ví, co v něm je. Vítězné koruny se dostane jen těm, kdo zvítězí; zvítězit však může jen ten, kdo podstoupí zápas a k zápasu je třeba protivníka a zkoušek.“
 • sv. Augustin, Ps 60,2-3:CCL 39, 766

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52