od 11.3. do 18.3. (11. týden)

 

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
11.3.
4. neděle postní  8.00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu, Hřibovu a za celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za Růženu Uhrovu se vzpomínkou 1. výročí úmrtí, manžela a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
12.3.
     
 18.00 Za Františka Hrnčíře, manželku, vnučku a staré rodiče, Bohumilu Stýblovu 
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
ÚT
13.3.
     
   
ST
14.3.
     
18.00  Za rodiče Krásných, syna Jana, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
ČT
15.3.
     
18.00 Za Růženu Janáčovu se vzpomínkou 20. výročí jejího úmrtí, rodiče Janáčovy a Kašparovy s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu

16.3.
     
   
SO
17.3.
      
   
NE
18.3.
5. neděle postní   8.00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran, sourozence a celou živou rodinu
10.00 Za Růženu Strakovu se vzpomínkou nedožitých 90. narozenin, manžela, oboje staré rodiče a duše v očistci
14.30 Pobožnost křížové cesty                                                                                                 
 

Oznámení:

»  Kostelní sbírka minulé neděle na opravy kostela (generální opravu varhan) vynesla
    celkem 19 300,-Kč. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»   Setkání členů FPR bude v pondělí (12.3.) po večerní mši sv. v (18.45) hodin na faře.

»  Ve čtvrtek se koná v Tvrdonicích setkání kněží břeclavského děkanství – rekolekce –
    společné zahájení mší sv. v 9.00 hodin v kostele. Mše sv. v Lanžhotě bude večer v 18.00 hodin.

»  V pátek a v sobotu mše sv. ve farnosti nebude z důvodu studijních dnů na Vranově u Brna.

» V postní době probíhají pobožnosti křížové cesty v pátek před mší v 17.30  hodin
    a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin,prosím, abyste se do pobožností zapojovali.

»  Příští neděli se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc duben, květen a červen.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52