březen od 13. 3. do 20. 3. - 11. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. NEDĚLE POSTNÍ  od 13. 3. do 20. 3. - 11. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
13. 3.
5. NEDĚLE POSTNÍ

výroční den zvolení papeže Františka
8.00 za Boženu Pavelkovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží milosti pro žijící rodinu
10.00 za Josefa Gajdu, oboje rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
14. 3.
Pondělí po 5. neděli postní 17.30 za Boženu Tučkovu se vzpomínkou dvacátého výročí jejího úmrtí, její rodiče, rodiče Uhrovy a za dar zdraví pro žijící rodinu
19.00 ! setkání farní rady
ÚT
15. 3.
Úterý po 5. neděli postní    
   
ST
16. 3.
Středa po 5. neděli postní 7.30 za Josefa a Rozálii Gajdovy, dva syny a celou žijící rodinu
8.05 po mši sv. postní duchovní obnova - "Škola modlitby" - v kostele
ČT
17. 3.
Čtvrtek po 5. neděli postní 7.30 za farníky z neděle 20. 3.
16.30 - 18.00 příležitost k velikonoční svaté zpovědi, přijedou cizí zpovědníci
19.30 postní duchovní obnova - "Škola modlitby" - v kostele

18. 3.
Pátek po 5. neděli postní 7.30 za Josefa Urbánka, Boží ochranu a přímluvy Panny Marie pro živou rodinu
  příprava na biřmování NEBUDE - uvidíme se ve svatém týdnu na obřadech ZČ, VP, BSo,
SO
19. 3.
Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE - doporučený svátek 7.30 za muže z farnosti
   
NE
20. 3.
KVĚTNÁ NEDĚLE - žehnání ratolestí a průvod 8.00 za Marii a Jana Bartošovy, syna Jana a Antonína, zetě Rostislava s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii a Jana Švirgovy, rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro žijící rodiny
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. března 2016:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožívá paní Ludmila Uhrová, ulice Kostická

Oznámení:

  • - předvelikonoční zpovídání je dle rozpisu, z tohoto důvodu jsou mše svaté v druhé polovině týdne vždy JEN RÁNO ! Rozpis zpovídání je k dispozici na stolečcích pro ty z vás, kteří ve čtvrtek na farní zpovídání od 16.30 hod. do 18.00 hod. nemůžete. Duchovní otec bude taktéž ve zpovědnici v pondělí od 16.30 hod. a také po mši. Ráno vždy 30 min přede mší. Ve svatém týdnu se bude zpovídat jen po vzájemné domluvě.
  • - sbírka na Světový den mládeže Krakow 2016 vynesla minulou neděli 10 608,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - pan Salajka z Bojanovic nabízí autobus na národní pouť 28. května 2016 ve Svatém roce milosrdenství do Krakova a taktéž pouť od 5.5. - 11.5. do Medjugorje. Vše máte na plakátcích vzadu v kostele.

Pozvání na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem

Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 19. března 2016 v Brně. Pozor, změna: ZAČÍNÁME v 8:30 hodin mimořádně V KOSTELE SVATÉHO JAKUBA, ODPOLEDNE pokračujeme V KATEDRÁLE. Před setkáním si můžete zarezervovat dopolední skupinky na <https://brno.signaly.cz>. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otcem biskupem, na setkání nad zajímavými tématy, na přípravu na Světový den mládeže v Krakově, na mladé lidi, jako jsi ty.
 

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ

5. postní týden

Evangelium: Ježíš a hříšnice – Jan 8,1-11 (cyklus C)

Motto: POCHOPENÍ

Téma: Zákoníci a farizeové přivedli k Ježíšovi hříšnici. „Máme ji ukamenovat, jak to nařizuje Zákon?“ zeptali se ho. Byli zvědaví, co řekne. „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, až zůstal Ježíš se ženou sám. Řekl jí: „Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“

Skutek milosrdenství: NAPOMÍNAT HŘÍŠNÍKY
Ježíš neodsoudil ženu, odsoudil pouze její hřích. Byl k ní milosrdný a měl pochopení. Dal jí možnost, aby změnila svůj život. Tak jedná Bůh s každým hříšníkem. Nechce, aby zahynul, ale chce, aby se změnil a zachránil se pro věčnost.
 
Úkoly – náměty: Nepomlouvat druhé, neposuzovat je, nesrovnávat se, nežalovat, nevymýšlet si nepravdy. Nepřizpůsobovat se lidem, kteří jednají špatně. Přiznat svou chybu a nekritizovat chyby jiných. Mít pochopení pro slabosti druhých, ale hřích neschvalovat.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52