březen od 16. 3. do 23. 3. - 12. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle postní od 16. 3. do 23. 3. - 12. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
16. 3.
2. neděle postní 8.00 za Růženu Janáčovu, rodinu Kašparovu a celou živou rodinu
10.00 za Vojtěcha Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy a ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
17. 3.
Pondělí po 2. neděli postní   mše svatá v Lanžhotě nebude - setkání kněží na Velehradě
   
ÚT
18. 3.
Úterý po 2. neděli postní   mše svatá v Lanžhotě nebude - setkání kněží na Velehradě
   
ST
19. 3.
Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE - doporučený svátek   zakončení setkání kněží a jáhnů moravských diecézí
17.30 za živou víru mužů z farnosti
ČT
20. 3.
Čtvrtek po 2. neděli postní 7.30 na vlastní úmysl d. o.
   

21. 3.
Pátek po 2. neděli postní 17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Josefa Urbánka, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
SO
22. 3.
Sobota po 2. neděli postní 7.30 na vlastní úmysl d. o.
   
NE
23.3.
3. neděle postní 8.00 za farnost
10.00 za Marii Sedláčkovu se vzpomínku prvního výročí jejího úmrtí, sestru Annu a rodiče Líčeníkovy
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. března 2014:

Oznámení:

  • - dnes je hlášená sbírka na mříž kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať štědrým dárcům
  • - u vchodu kostela máte podrobnosti na plakátku k výběrovému řízení na obsazení místa odborný asistent pro cestovní ruch a církevní turistiku s pracovištěm v Brně a dále na místa technik stavebních investic pro děkanství břeclavské, hustopečské, velkomeziříčské a třebíčské. Termín zaslání přihlášky je do konce března.
  • - dále na stolečku máte pozvánku na pouť 11. 4. 2014 - květný pátek do Sloupa v Moravském krasu. Slaví 260 výročí posvěcení kostela
  • - dále pozvánka do Dubu nad Moravou  - přehled poutí na plakátku
  • - pozvánku na výtvarnou soutěž pro školáky a pro maturanty nabídka klidného místa k učení se na maturitu.
  • - jako každoročně je zde pozvánka pro naše biřmovance a mládež na 12. 4. 2014 do Brna na diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem - podrobnosti na plakátku
  • tentýž den 12. 4. od 9.00 do 16.00 hod. se uskuteční diecézní setkání pro rozvedené v kostele svatého Michala na Dominikánském nám a na Petrově - viz plakátek s programem.
  • - příští neděli t.j. 23.3. se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíce duben, květen a červen

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52