březen od 17. 3. do 24. 3. - 12. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle postní od 17. 3. do 24. 3. - 12. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17.3.
5. neděle postní 8.00 za farnost
10.00 za Josefa Urbánka a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty má Schola
PO
18.3.
Pondělí po 5. neděli postní    
17.30 za Josefa Holobrádka, rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ÚT
19.3.
Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE - doporučený svátek    
17.30 za živou víru pro muže z naší farnosti
ST
20.3.
Středa po 5. neděli postní    
17.30 za Františka Šestáka, syna a za celou živou i zemřelou rodinu Šestákovu a Tučkovu
ČT
21.3.
Čtvrtek po 5. neděli postní 7.30 na vlastní úmysl - za živou a zemřelou rodinu
16.45 - 18.15 Velikonoční svatá zpověď - přijede 6 kněží

22.3.
Pátek po 5. neděli postní 7.30 za  farnost z neděle 24.3. 2013
  15.30 - 18.00 hod. zpovídání v Břeclavi
  17.00 - 18.00 hod. zpovídání v Tvrdonicích
SO
23.3.
Sobota po 5. neděli postní 7.30 za farnost z 23. 2. 2013
  úklid kostela všechny skupiny
  Velikonoční svatá zpověď v Prušánkách od 9.30 - 10.30 hod. a v Hruškách od 15.00 - 16.30 hod. a Moravské N.V. od 14.30 do 16.00 hod.
NE
24.3.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - žehnání ratolestí a průvod 8.00 za Annu Strakovou se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela Ladislava, rodiče Ciprysových, duše v očistci a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za zemřelého Vojtěcha Antálka, rodiče z obou stran, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty mají chlapci
  15.00 - 17.00 hod. zpovídání v Moravském Žižkově

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. března 2013:

Oznámení:

 • - Ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. bude v naší farnosti příležitost vykonat si dobrou velikonoční zpověď. Přijede 6 zpovědníků; O. Slavoj, O. Stanislav, O. Libor, pan děkan, O. Karel a O. Gejza. Využijte této příležitosti. Zpovídání v okolí je napsáno v programu bohoslužeb. Ke zpovědi po zpovědním čtvrtku je možné se domluvit s duchovním správcem individuálně. Ve svatém týdnu a ani na Boží Hod velikonoční se zpovídat již nebude!
 • - v sobotu 23. 3. od 9.00 hod. bude velký předvelikonoční úklid kostela, přijďte všechny skupiny. Duchovní správa děkuje ochotným ženám již za úklid na faře.
 • - Příští neděli si nezapomeneme přinést ratolesti k žehnání a průvodu. Památka vjezdu Páně do Jeruzaléma na Květnou neděli se koná odedávna slavným průvodem, jímž křesťané slaví tuto událost; napodobují projevy židovských zástupů, které vyšly naproti Pánu a volaly "Hosana". O této neděli se spojuje předpověděný Kristův královský triumf a oslava jeho utrpení. Začíná Svatý týden.
 • - Upřímné Pán Bůh zaplať za dar 5000,- Kč na mříž a opravy kostela od zahrádkářů.

Pozvání na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem

 • - Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne již tradičně v sobotu před Květnou nedělí 23. 3. 2013 v Brně v katedrále od 8:30 hodin. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otcem biskupem, na dopolední skupinky, na mladé lidi, jako jsi ty.

Navrácení movitých předmětů v rámci restitucí

 • - Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi č. 428/2012 Sb. se vztahuje také na movité kulturní předměty, které byly církvi odebrány v období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990. Z tohoto důvodu je potřebné zhotovit soupis všech movitých předmětů, které podléhají shora uvedeným kritériím a o jejichž navrácení chce římskokatolická církev usilovat.
 • Obracíme se proto na všechny správce farností s žádostí o poskytnutí jakýchkoliv informací (zejm. starší fotografie jednotlivých předmětů či interiérů kostelů, inventární seznamy, farní kroniky, soupisy předaných předmětů, smlouvy o převodu vlastnictví, informace, kdo je aktuálně držitelem těchto předmětů, aj). Při shánění uvedených informací je vhodné obrátit se s prosbou o pomoc na farníky (vzpomínky na předání děl muzeím, galeriím či jiným institucím …).
 • Své informace nám, prosím, zasílejte co nejdříve na adresu: Biskupství brněnské, Diecézní konzervátorské centrum, Petrov 8, 601 43 Brno, nebo na elektronickou adresu .
 • PhDr. Ľudmila Dufková, diecézní konzervátorka

Studium na Institutu rodiny Jana Pavla II. v Bratislavě

 • - Teologická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku, Institut rodiny Jana Pavla II. v Bratislavě nabízí tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční nebo distanční formě, obory Nauka o rodině a Podpora manželství a rodiny. Podrobné informace na , https://www.ktfke.sk,

Noc kostelů 2013

 • - Také v letošním roce zveme farnosti k zapojení do Noci kostelů, která se bude konat v pátek 24. 5. 2013. Program Noci kostelů může být pro mnohé pozváním k dalšímu setkávání a poznávání života farnosti i během roku. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52