březen od 11. 3. do 18. 3. - 11. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle postní - březen od 11. 3. do 18. 3. - 11. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
 
NE
11.3.
3. neděle postní 8.00 za farníky
10.00 za zemřelé rodiče Ciprysovy a Haluzovy, duše v očistci a pro celou žijící rodinu ochranu Panny Marie a dar zdraví
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
12.3.
Pondělí po 3. neděli postní    
17.30 za Františka Hrnčíře, manželku Boženu, vnučku, staré rodiče a za dar zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu
ÚT
13.3.
Úterý po 3. neděli postní    
   
ST
14.3.
Středa po 3. neděli postní 17.30 za Víta Straku, manželku Růženu a duše v očistci
18.15 8. setkání přípravy pro celou farnost- jak porozumět BIBLI - na faře
ČT
15.3.
Čtvrtek po 3. neděli postní 7.30 Na úmysl dárce (f)
19.00 8. setkání přípravy pro celou farnost- jak porozumět BIBLI - na faře

16.3.
Pátek po 3. neděli postní 17.00 Pobožnost křížové cesty
17.30 za Josefa Holobrádka, rodiče a celou žijící rodinu
18.30 setkání mládeže - biřmovanců
SO
17.3.
Sobota po 3. neděli postní 7.30 Na úmysl dárce (f)
   
NE
18.3.
4. neděle postní 8.00 za Vojtěcha  Antálka, rodiče Antálkovy, Ciprysovy a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10.00 za farnost
14.30 Pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. března 2012:

Oznámení:

  • - dnes po mši svaté po ranní, před hrubou i po hrubé se zapisují v sakristii úmysly mší svatých na měsíce květen, červen. Můžete využít i času před a po křížové cestě.
  • - v neděli 18. března bude pravidelná sbírka na splátku půjčky na opravu věže kostela. Předem, všem dárcům Pan Bůh zaplať
  • - ve středu a ve čtvrtek se uskuteční poslední setkání na BIBLÍ - tedy I.blok společné přípravy celé naší farnosti v rámci druhého roku přípravy na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje v roce 2013. II. blok společné přípravy začne po velikonočních svátcích (12. 4.; 26. 4.; 10. 5.; 24. 5.) a vyvrcholí obnovou svátosti biřmování na slavnost Ducha svatého. Bude se jednat o 4. setkání. Téma: "Miniškola modlitby".
  • - příští pondělí 19. 3. v 18.30 hodin se koná schůze farní rady na faře

Noc kostelů 2012 – informační setkání

  • Setkání pořadatelů Noci kostelů z řad spolupracovníků duchovních správců se uskuteční v sobotu 17. 3. 2012 od 9 hodin v budově Petrov 2, Brno. Setkání pořadatelů se bude týkat zajišťování programu a praktických zkušeností pořadatelů Noci kostelů 2011. Na internetových stránkách https://www.nockostelu.cz najdete aktuální přehled kostelů zapojených do Noci kostelů v jednotlivých krajích a diecézích. Pro inspiraci je zde k dispozici také archiv informací, programů a fotografií z Noci kostelů 2009 – 2011. Stále je možnost se do Noci kostelů zapojit. Informace pro pořadatele a návod, jak se přihlásit, najdete na stránkách https://www.nockostelu.cz/materialy. Také se můžete obracet na Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 6,  602 00 Brno, e-mail , tel. 533 033 298, mobil 604 447 786. Těšíme se na Vás!

Mgr. Zlata Součková, Pastorační středisko brněnské diecéze

Změna limitů pro ohlášení menších oprav a investic děkanskému úřadu

  • S platností od 1. 3. 2012 se mění limity pro ohlášení menších oprav a investic farností děkanskému úřadu. Limit pro opravy se zvyšuje na 50 tisíc Kč, limit pro investice se zvyšuje na 40 tisíc Kč. Příslušný formulář je k dispozici ke stažení na https://www.biskupstvi.cz v rubrice [Dokumenty] – [Formuláře].

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, gen. vikář

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52