březen od 18. 3. do 25. 3. 2012 - 12. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 4. neděle postní - březen od 18. 3. do 25. 3. 2012 - 12. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
18.3.
4. neděle postní 8.00 za Vojtěcha Antálka, rodiče Antálkovy a Ciprysovy a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10.00 za farnost
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
19.3.
Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE - doporučený svátek    
17.30 za živou víru pro muže z farnosti
18.30 schůze farní rady na faře
ÚT
20.3.
Úterý po 4. neděli postní    
   
ST
21.3.
Středa po 4. neděli postní    
17.30 za Jana Klvaňu, oboje rodiče a za živou rodinu
ČT
22.3.
Čtvrtek po 4. neděli postní 7.30 za farnost - překlad z neděle 25.3.
   

23.3.
Pátek po 4. neděli postní 17.00 Pobožnost křížové cesty
17.30 za Josefa Urbánka a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
SO
24.3.
Sobota po 4. neděli postní 7.30 za zemřelou Annu Hasilovou, manžela, oboje rodiče a duše v očistci. Za dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu.
   
NE
25.3.
5. neděle postní 8.00 za Jana Létala a rodiče z obou stran
10.00 za Annu a Fabiána Uhrových, oboje rodiče, s prosbou o dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. března 2012:

Oznámení:

  • - v pondělí 19. března v 18:30 hodin se koná schůze farní rady
  • - dnes byla sbírka na splátku půjčky na opravu věže kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Částku vybraná částka bude oznámena příští neděli.
  • - v pondělí ve 14.15 hod. mají děti, které učí pan farář nábožesntví (3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; třída) společné setkání v kostele. Je třeba společně připravit křížovou cestu na pátek 23. 3. v 17.00 hod.

 Začátek letního času

  • - V noci ze soboty 24. 3. na neděli 25. 3. 2012 začíná letní čas. V neděli o druhé hodině ranní středoevropského (zim-ního) času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

Sbírky v roce 2012

  • V roce 2012 vyhlašuje pan biskup tyto sbírky v následujících termínech:

 

19. 02. 2012 7. neděle v mezidobí haléř sv. Petra
27. 05. 2012 Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely
24. 06. 2012 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele sbírka na bohoslovce
09. 09. 2012 23. neděle v mezidobí účel sbírky bude upřesněn
21. 10. 2012 předposlední neděle v říjnu sbírka na misie
  • Dobrovolná sbírka:

 

06. 04. 2012 Velký pátek Boží hrob
 
  • Sbírky se předají děkanům, ti je pošlou na účet číslo 1341625329/0800 u České spořitelny, a. s. Brno, konstantní symbol 0558, variabilní symbol dle účelu sbírky (×××× je kód děkanství, příp. kód farnosti). Zároveň prosíme otce děkany o včasné zasílání soupisů podle jednotlivých farností (možno též e-mailem na adresu ekonom@biskupstvi.cz).

Den otevřených dveří v Centru naděje a pomoci

  • - V souvislosti se Dnem modliteb za nenarozené děti pořádá Centrum naděje a pomoci (CENAP), Vodní 13, Brno, v pátek 23. 3. 2012 od 9 do 14 hodin Den otevřených dveří. Zveme Vás i vaše farníky. Přijďte se podívat, jak se nám daří, vyzvednout si letáčky či materiály pro podporu rodinného života a ochranu lidského života od okamžiku početí. Od 9:30 hodin je možné se zúčastnit placeného workshopu Ne/plodné období po porodu. Více na https://www.cenap.cz.
  • MUDr. Ludmila Lázničková, vedoucí CENAP

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52