od 18.3. do 25.3. (12. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
18.3.
5. neděle postní   8.00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran, sourozence a celou živou rodinu 
10.00 Za Růženu Strakovu se vzpomínkou jejich nedožitých 90. narozenin,
manžela, oboje staré rodiče a duše v očistci
14.30 Pobožnost křížové cesty                                                     
PO
19.3.
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie    
18.00 Za muže z farnosti
ÚT
20.3.
     
   
ST
21.3.
     
18.00 Za Marii Balgovu, staré rodiče, celou zemřelou rodinu
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČT
22.3.
    7.30 Za...
   

23.3.
     
18.00 Za Marii Škrobáčkovu, manžela Josefa
s probsou o Boží požehnání pro živou rodinu
SO
24.3.
    7.30 Za...
   
NE
25.3.
Květná (pašijová) neděle   8.00 Za Jana a Marii Bartošovy, dva syny, zetě, za duše v očistci,
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu                                                                                      
10.00 Za  Annu a Fabiána Uhrovy, oboje rodiče s prosbou o dary
Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro živou rodinu                                                                                  
14.30 Pobožnost křížové cesty                                                     

Oznámení:

»  Dnes se zapisují úmysly mší sv. na měsíc duben, květen a červen.

» Od anonymního dárce jsme obdrželi 2000,-Kč na opravu varhan.
   Upřímné Bůh odplať.

» Děkuji ženám za velký úklid kostela a fary před Velikonocemi, 
   ať Vám Pán Bůh odplatí Vaši službu!

»  Svátost smíření před Velikonocemi bude ve čtvrtek (22.3.) od 16.00 do 18.00 hodin.
    Zpovídat zde bude 6 zpovědníků.

»  V noci ze soboty na neděli(25.3.) se bude měnit čas ze zimního na letní.
    O jednu hodinu posouváme čas dopředu

»  Zápis ze setkání farní pastorační rady je na vývěsce kostela
    a na webových stránkách farnosti.

» V postní době probíhají pobožnosti křížové cesty v pátek před mší v 17.30 hodin
   a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin,prosím, abyste se do pobožností zapojovali.

» Na setkání farní pastorační rady byla domluvena farní pouť do kláštera Želiv a Číhošť v sobotu 12. května. 
   Zájemci se mohou hlásit u paní Jarmily Bartošové nebo Hany Tučkové. Předběžná cena za osobu je 300 Kč.
   V sobotu 16. června pořádá paní Ludmila Lutzová pouť na Turzovku, zájemci se mohou hlásit přímo u ní.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52