březen od 2. 3. do 9. 3. - 10 týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

8. neděle v mezidobí od 2. 3. do 9. 3. - 10 týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE 2. 3. 8. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Janulíka, rodiče, dceru a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za Jana Švirgu se vzpomínkou 1. výročí jeho úmrtí a živou rodinu
   
PO 3. 3. Pondělí 8. týdne v mezidobí    
17.30 za Štěpána a Annu Pyskatých, syna, staré rodiče a duše v očistci
ÚT 4. 3. Úterý 8. týdne v mezidobí nebo sv. Kazimíra    
   
ST 5.3. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu 8.00 na vlastní úmysl - za dar zdraví a Boží požehnání pro nemocnou osobu - při mši udělování popelce
18.30 za  Pavla Zonygu, rodiče, rodiče Ryčovských, jejich děti, vnuka a duše v očistci - při mši udělování popelce
ČT 6. 3. Čtvrtek po Popeleční středě 7.30 za farnost z neděle 2. 3.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne návštěva nemocných
PÁ 7. 3. Pátek po Popeleční středě   dopoledne návštěva nemocných
17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Jiřího Straku, sestru, rodiče z obou stran a duše v očistci s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
SO 8.3. Sobota po Popeleční středě    
7.30 za Ladislava Uhra, Miroslava Tarhaje, dvoje staré rodiče, celou zemřelou i živou rodinu
NE 9. 3. 1. neděle postní 8.00 za farnost
10.00 za Růženu Strakovu, manžela a dvoje staré rodiče
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 2. března 2014:

Oznámení:

  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme
  • - minulou neděli jsme při sbírce „Haléř sv. Petra“ vybrali 11 771,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
  • - na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.
  • - duchovní správa prosí, abyste se napsali na rozpis pobožnosti křížové cesty v době postní. Pobožnost křížové cesty v době postní bude tak, jako předešlé roky v pátek a v neděli.
  • - 1. neděle postní je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního postu. Ve mši ať se vhodně naznačí tento její význam: např. litaniemi ke všem svatým při vstupním průvodu
  • - na stolečku máte nabídky pana Salajky na pouť do Medjugorje od 4. 5. 2014 do 10. 5. 2014 dále pak na svatořečení papeže Jana Pavla II. do Říma od 24. - 29. 4. 2014 a dále na festival mládeže od 31. 7. do 7.8. 2014 do Medjuborje. Podrobnosti na letáčcích
  • - taktéž vzadu u vchodu kostela máte do rodin, které se chtějí zapojit do postní almužny skládací papírovou schránku (pokladničku), jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi nebo vnoučaty.

Farní dětský tábor

  • na stolečku vzadu v kostele máte přihlášky na dětský tábor od 30. 6. do 5. 7. 2014. Tento rok pojedeme do Brtnice u Jihlavy. Přihlášky prosíme odevzdávejte Pavle Švirgové.

Poselství Svatého otce Františka k postní době

  • Poselství Svatého otce Františka k postní době 2014 Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (srov. 2 Kor 8,9). je k dispozici na webových stránkách Biskupství brněnského https://www.biskupstvi.cz/poselstvi-svateho-otce.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52