březen od 20. 3. do 27. 3. - 12. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

KVĚTNÁ NEDĚLE od 20. 3. do 28. 3. - 12. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20. 3.
KVĚTNÁ NEDĚLE
žehnání ratolestí a průvod
8.00 za Marii a Jana Bartošovy, syna Jana a Antonína, zetě Rostislava s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii a Jana Švirgovy, rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro žijící rodiny
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
21. 3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 7.30 za Josefa Holobrádka, oboje staré rodiče a duše v očistci
   
ÚT
22. 3.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE    
14.30 pohřeb pana Zdeňka Hrubého
ST
23. 3.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE mše sv. nebude  
   
ČT
24. 3.
ZELENÝ ČTVRTEK   v 9 hod. bude v brněnské katedrále Missa chrismatis
18.30 za rodiče Uhrovy a Kohoutovy s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
21.00 adorace v Getsemanské zahradě

25. 3.
VELKÝ PÁTEK
den přísného postu
7.30 společná modlitba církve - ranní chvály
  pak bude do 10.30 hod. možnost setrvat v tiché modlitbě v Getsemenské zahadě a od 15.00 - 18.30 kostel otevřen opět k tiché modlitbě v Getsemanské zahradě
18.30 slaví se památka Umučení Páně - není mše
SO
26. 3.
BÍLÁ SOBOTA 7.30 společná modlitba církve - ranní chvály
  pak bude příležitost setrvat v tiché modlitbě u Božího hrobu - kostel bude otevřen do 15.30. Znovu se otevře v 17.30
VIGILIE VELIKONOČNÍ 18.30 za Františka Brantalíka, manželku Ludmilu a duše v očistci
NE
27. 3.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

Slavnost
8.00 za Františka Koska, švagra, rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou rodinu
10.00 za farníky
14.30 svátostné požehnání
PO
28. 3.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 8.30 za Marii a Jana Uhrovy, jejich sourozence, rodiče a celou žijící rodinu
  hrubá mše svatá nebude

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. března 2016:

Jubilanti:

 • - 75 let se dožívá paní Věra Šestáková, ulice Smetanova

Oznámení:

 • - sbírka na Boží hod velikonoční je na opravy a údržbu kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
 • - v podnělí bude duchovní otec navštěvovat ještě nemocné, kdo by měl zájem o návštěvu, přijďte se domluvit do zákristie.
 • - ve svatém týdnu v pondělí a ani ve středu již náboženství nebude, uvidíme se společně při slavení velikonočního třídenní, hlavně jsou školáci zváni na Zelený čtvrtek, starší školáci jsou zváni i na Velký pátek nebo Vigilii velikonoční. Je pěknou tradicí přijít alespoň v sobotu dopoledne k Božímu hrobu ke chvíli osobní modlitby.
 • - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu v pátek 25. 3. a v sobotu 26. 3. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
 •  
 • - duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 8.00 do 10.30 a od 15.00 do obřadů) a BÍLOU SOBOTU ( od 8.00 do 15.30 a od 17.30 do obřadů), aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Velký pátek a Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě - takzvaným temným hodinkám - začneme v 7.30 hod. Vše máte na rozpise k adoraci - nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou). Pokud v kostele nebude nidko, mříž kostela se uzamče, prosíme při odchodu z kostela zazvoňte na faře.

 • - na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývané Missa chrismatis (mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů).
  - mládeži z naší farnosti, která se připravuje k biřmování připomínáme adoraci na ZČ v 21.00 hod. přijďte o 10. min dříve, aby bylo možné rozdělit texty. Povinnost být účastni velikonočního třídenní nemusíme biřmovancům již připomínat, vědí to, jedná se o ZČ, VP a Vigilii velikonoční, každý den začínáme v 18.30 hod.
  - druhá neděle po Velikonocích je nedělí Božího milosrdenství, od Velkého pátku je možné se připravit na tuto neděli modlitbou novény.
  - Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů

Začátek letního času

 • - V noci ze soboty 26. 3. na neděli 27. 3. 2014 začíná letní časV neděli o druhé hodině ranní středoevropského (zimního) času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času!

Velikonoční vigilie – hora competens

Velikonoční vigilie, matka všech vigilií (sv. Augustin), je svátek všech svátků v liturgickém roce (Klemens Richter). Je to slavnost noční. Proto nemá začít v sobotu před soumrakem a má skončit před svítáním nedělního rána. Na území naší diecéze v sobotu 26. 3. 2016 zapadá slunce cca v 18:24 hod. (zimní čas) a v neděli 27. 3. vychází kolem 6:42 hod. (letní čas). Prosím o dodržení těchto norem.

SVATÁ BRÁNA MILOSRDENSTVÍ

Květná neděle a Svatý týden

Evangelium: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma – Lk 19,28-40 (cyklus C)

Motto: SLUŽBA

Téma: Ježíš vjížděl do Jeruzaléma, aby tam se svými učedníky oslavil židovské velikonoce. Lidé mu mávali palmovými ratolestmi a vítali ho jako krále. Mysleli si, že se stane mocným vládcem nad izraelským národem a vysvobodí ho jednou provždy od okolních nepřátel. Ježíš však byl jiný král, než si představovali. Nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.

Ve Svatém týdnu si připomeneme, jak Ježíš i v utrpení myslel na druhé: modlil se za ty, kdo ho mučili, těšil zarmoucené jeruzalémské ženy, přijal pomoc od Šimona z Kyrény, svým příkladem obrátil srdce kajícího lotra a setníka.
 
Skutek milosrdenství: TĚŠIT ZARMOUCENÉ
Ježíš nám dal příklad milosrdenství a lásky. Také my bychom neměli být zahleděni do sebe a do svých problémů, ale měli bychom si všímat druhých a sloužit tam, kde je to potřeba.

Úkoly – náměty: Pomoci druhému, udělat radost, potěšit někoho, kdo se cítí sám, kdo má nějaké trápení, říct pěkné slovo, věnovat úsměv, pozdravit…

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52