březen od 24. 3. do 31. 3. - 13. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - březen od 24. 3. do 31. 3. - 13. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24.3.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE žehnání ratolestí a průvod 8.00 za Annu Strakovou se vzpomínkou na první výročí jejího úmrtí, manžela Ladislava, rodiče Ciprysových, duše v očistci a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za zemřelého Vojtěcha Antálka, rodiče z obou stran, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty mají chlapci
  zpovídání v Týnci od 14.30 hod. do 16.00 hod. a v Moravském Žižkově od 15.00 hod. do 17.00 hod.
PO
25.3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 7.30 za Eleonoru Černou, manžela, bratra, syna a vnuka s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
  zpovídá se ještě ve Velkých Bílovicích od 16.00 - 18.00 hod. a Břeclavi od 15.30 - 18.00 hod.
ÚT
26.3.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   ---
  ---
ST
27.3.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE   úklid kostela  - 3. skupina
18.00 ! za Marii Balgovu, oboje rodiče, celou zemřelou  a žijící rodinu a duše v očistci
ČT
28.3.
ZELENÝ ČTVRTEK   V 9 hod. bude v brněnské katedrále Missa chrismatis
14.00 pohřeb paní Marie Sedláčkové - zádušní mše svatá bude slavena 3.4. v 18.00 hod.
18.30 za Annu a Fabiána Uhrových, celou zemřelou rodinu a duše v očistci s prosbou za pomoc a ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro žijící rodinu
19.40 adorace v Getsemanské zahradě - kostel otevřen k tiché adoraci do 21.30 hod.

29.3.
VELKÝ PÁTEK - den přísného postu   od 7.30 do 10.30 hod a od 15.00 - 18.30 kostel otevřen k tiché modlitbě v Getsemanské zahradě
18.30 slaví se památka Umučení Páně
SO
30.3.
BÍLÁ SOBOTA 7.30 společná modlitba církve - ranní chvály, pak bude příležitost setrvat v tiché modlitbě u Božího hrobu - kostel bude celý den otevřen
VIGILIE VELIKONOČNÍ 19.30 za Františka Brantalíka a manželku s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu
NE
31.3.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - začíná letní čas 8.00 za Marii Jarcovou se vzpomínkou na první výročí jejího úmrtí, manžela, dva zetě, rodiče  a celou rodinu živou i zemřelou
10.00 za Annu Krásnou se vzpomínkou na první výročí úmrtí, manžela, celou zemřelou a žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání - Te Deum
PO 1.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 8.30 za farnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. března 2013:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožila paní Ludmila Ciprysová, ulice Hrnčířská a paní Marie Straková, ulice Komárnov

Oznámení:

  • - Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na předvelikonočním úklidu, ať na faře a také v kostele.
  • - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu v pátek 29. 3. a v sobotu 30. 30. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 7.30 do 10.30 a od 15.00 do obřadů) a BÍLOU SOBOTU, aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě - takzvaným černým hodinkám - začneme v 7.30 hod. Vše máte na Rozpise k adoraci - nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou).
  • - kdo jste střádali do pokladniček i při letošní postní almužně pro Diecézní charitu Brno a její oblastní pobočky, přineste schránku postní almužny druhou neděli velikonoční - 7.4. Děkujeme.
  • - na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývané Missa chrismatis (mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů).

Sbírka na Boží hod

  • - Sbírka na Boží hod velikonoční bude již tradičně na opravy našeho kostela, všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Žehnání pokrmů

  • - Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů. Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu, vyjádřenou apoštolem svatým Pavlem těmito slovy: "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží" (1 Kor 10,31). Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme před i po jídle, a na největší svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme pokrmy. Když ukončíme svatý půst a setkáme se Zmrtvýchvstalým Kristem ve velikonoční mši svaté, vrátíme se s radostí do svých domovů a s Kristem zasedneme ke společnému svátečnímu stolu. Vyjádříme si navzájem přátelství, sounáležitost a vlídnost vzájemným blahopřáním a dělením požehnaného vajíčka, symbolu nového života. Budeme žehnat chléb, maso, vajíčka.

Začátek letního času

  • - V noci ze soboty 30. 3. na neděli 31. 3. 2012 začíná letní čas. V neděli o druhé hodině ranní středoevropského (zimního) času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

Velikonoční vigilie – hora competens

  • Velikonoční vigilie, matka všech vigilií (sv. Augustin), je svátek všech svátků v liturgickém roce (Klemens Richter). Je to slavnost noční. Proto nemá začít v sobotu před soumrakem a má skončit před svítáním nedělního rána. Na území naší diecéze v sobotu 30. 3. 2013 zapadá slunce v 18:19 hodin (zimního času) a v neděli 31. 3. vychází v 6:36 hodin (letního času). Prosím o dodržení těchto norem.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52