březen od 25. 3. do 1. 4. 2012 - 13. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle postní - březen od 25. 3. do 1. 4. 2012 - 13. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
25.3.
5. neděle postní 8.00 za Jana Létala a rodiče z obou stran
10.00 za Annu a Fabiána Uhrových, oboje rodiče, s prosbou o dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
26.3.
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ    
   
18.00 za Marii Tučkovu, sestru Boženu Gálovu a celou zemřelou i žijící rodinu
ÚT
27.3.
Úterý po 5. neděli postní    
15.00 Pohřeb paní Anny Strakové
ST
28.3.
Středa po 5. neděli postní  

Velikonoční svatá zpověď v Břeclavi od 15.00 - 18.30 hod.

18.00 za Jiřího Straku, sestru, rodiče s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ČT
29.3.
Čtvrtek po 5. neděli postní ráno mše nebude !  
15.00 Pohřeb paní Marie Jarcové
17.00 - 18.30 Velikonoční svatá zpověď - přijede 6 kněží

30.3.
Pátek po 5. neděli postní   od 17.00 hod. do 18.00 hod. se zpovídá také v Tvrdonicích
18.00

za Marii Balgovu, celou žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci

SO
31.3.
Sobota po 5. neděli postní 7.30 za usmíření hříchů celé farnosti
  Velikonoční svatá zpověď v Prušánkách od 9.30 - 10.30 hod. v Hruškách od 15.00 - 16.30 hod.
NE
1.4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE žehnání ratolestí a průvod 8.00 za farnost
10.00 za rodiče Uhrovy a Kohoutovy a celou žijící a zemřelou rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. března 2012:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožila paní Marie Stráníková, ulice Kostická

Oznámení:

  • - v pondělí odpadá dětem (5. - 6. tř.) náboženství, duchovní správce je na jednání o nájmu vyhlídky na věži kostela v Brně na biskupství.
  • - Ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. bude v naší farnosti příležitost vykonat si dobrou velikonoční zpověď. Přijede 6 zpovědníků; O. Slavoj, O. Stanislav, O. Libor, pan děkan, O. Karel a O. Gejza. Využijte této příležitosti. Zpovídání v okolí je napsáno v programu bohoslužeb.Ke zpovědi po čtvrtku je možné se domluvit s duchovním správcem individuálně. Ve svatém týdnu a ani na Boží Hod velikonoční se zpovídat již nebude!
  • - Pravidelná návštěva nemocných se uskuteční o týden dříve to je ve čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. Na první pátek jsou velikonoce a po velikonocích, jak jsme se předběžně domlouvali je ve čt rekolekce. Prosím oznamte, kdo ještě máte zájem, aby duchovní správce navštívil před svátky nemocné, ke kterým se nechodí pravidelně.
  • - Sbírka na splátku půjčky minulou neděli vynesla 26 488,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - v sobotu 31. 3. od 9.00 hod. bude velký předvelikonoční úklid kostela, přijďte všechny skupiny. Duchovní správa děkuje také rodičům dětí za úklid farního dvora a ostatním brigádníkům.
  • - Příští neděli si nazapomaneme přinést ratolesti k žehnání a průvodu. Památka vjezdu Páně do Jeruzeléma na Květnou neděli se koná odedávna slavným průvodem, jímž křesťané slaví tuto událost; napodobují projevy židovských zástupů, které vyšly naproti Pánu a volaly "Hosana". O této neděli se spojuje předpověděný Kristův královský triumf a oslava jeho utrpení. Začíná Svatý týden.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52