od 24.3. do 31.3. (13. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
24.3.
3. neděle postní   8.00 Za Jana Uhra, oboje rodiče, vnuka
a celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za Annu Uhrovou, manžela Fabiána, zetě, oboje rodiče,
s prosbou o Boží požehnání, dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
25.3.
Slavnost Zvěstování Páně    
18.00 Za Jiřího Straku, oboje rodiče, sestru,
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu                                
ÚT
26.3.
     
   
ST
27.3.
     
18.00 Za Marii Balgovou, staré rodiče, s prosbou o dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČT
28.3.
    7.30 Za...
   

29.3.
     
18.15 Za Marii a Jana Švirgovy, rodiče,
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
SO
30.3.
    7.30 Za Boženu Bartošovou, rodiče, sourozence a duše v očistci
   
NE
31.3.
4. neděle postní   8.00 Za Františka Koska se vzpomínkou 5.výročí úmrtí
a celou živou a zemřelou rodinu
10.00
Za Bohumila Straku se vzpomínkou 50.výročí úmrtí, manželku Vlastu
a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
    14.30 Pobožnost křížové cesty

Oznámení:

» Během doby postní probíhají pobožnosti křížové cesty v pátek před mší sv.
   v 17.45 hodin a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Modlitební skupinky se mohou
   zapisovat do připraveného seznamu nedělních pobožností.

» Nezapomeňme na změnu času ze soboty na neděli, hodiny se posunou o hodinu
   vpřed ze 2:00 na 3:00 hodinu

» Kostelní sbírky příští neděle budou rozděleny na dvě poloviny: na opravy kostela
   a na podporu rodiny policisty Marka Dvořáčka z Moravské Nové Vsi. Obsah
   pokladničky Mary´s Meals bude sečten a odevzdán v kanceláři organizace, děkuji za
   podporu. Všem dárcům upřímné Bůh odplať!

»  Na Květný pátek (12.4.) se bude konat pouť do Šaštína, ve farnosti mše sv. nebude.
    Podle počtu zájemců bude objednán autobus, odjezd v 16.00 hodin. Zapisujte se do
    připraveného seznamu na stolku pod kůrem do neděle 7.4. Možnost vyrazit pěšky.

»  Na stolku pod kůrem jsou přihlášky na farní tábor pro děti v Břežanech u Znojma ve
    dnech 8.7. – 12.7. Přihlášky odevzdávejte do konce dubna, kapacita je omezena na 30.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52