od 25.3. do 1.4. (13. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
25.3.
Květná (pašijová) neděle   8.00 Za Jana a Marii Bartošovy, dva syny, zetě, za duše v očistci,
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu 
10.00 Za  Annu a Fabiána Uhrovy, oboje rodiče s prosbou o dary
Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu       
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
26.3.
     
18.30 Za  Vlastu a Václava Šoškovy, dvě dcery, zetě, staré rodiče  
a živou rodinu                                        
ÚT
27.3.
     
   
ST
28.3.
     
18.30 Za Josefa Urbánka, tchána Antonína Cipryse
a Boží ochranu pro žijící rodinu
ČT
29.3.
Zelený čtvrtek    
18.30 Za Františka Koska, bratra, švagra, rodiče z obou stran
a živou rodinu

30.3.
Velký pátek
den přísného postu
15.00 Pobožnost křížové cesty
15.45 Velkopáteční obřady
SO
31.3.
Bílá sobota    
19.30 Za Františka Brantalíka, manželku Ludmilu,
syna Vlastimila a duše v očistci 
NE
1.4.
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
  8.00 Za Jana Uhra se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, vnuka,
oboje rodiče s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za  farní společenství
       

Oznámení:

»  V tomto týdnu se mění čas večerních bohoslužeb na 18.30 hodin.

» Od anonymních dárců jsme obdrželi 500,-Kč. a 200,-Kč. na opravu varhan. Upřímné
  Bůh odplať!

»  Na Velký Pátek bude dobrovolná kostelní sbírka na křesťany ve Svaté zemi.

» Na Bílou sobotu bude celodenní adorace u Božího hrobu, zapisujte se, prosím,
  do připraveného rozpisu! Společné zahájení bude v 8.30 h modlitbou ranních chval.

» Příští neděli se budou žehnat velikonoční pokrmy, které s sebou do kostela přinesete

» Kostelní sbírky o Velikonocích budou použity na opravu varhan.Děkuji za Vaše dary!

» Příští neděli a v pondělí se budou shromažďovat papírové pokladničky Postní
   almužny a odevzdány pracovníkům Oblastní charity; všem, kteří se zapojili děkuji!
 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52