březen od 30. 3. do 6. 4. - 14. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle postní od 30. 3. do 6. 4. - 14. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30. 3.
4. neděle postní 8.00 za Josefa Holobrádka, oboje rodiče a duše v očistci
10.00 za Jana Šuláka, rodiče, Ludvíka Fojtíka, duše v očistci a celou živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
31. 3.
Pondělí po 4. neděli postní 17.30 za Marii Balgovu, celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
18.15 setkání farní rady
ÚT
1. 4.
Úterý po 4. neděli postní   formační setkání kněží v Brně
   
ST
2. 4.
Středa po 4. neděli postní 17.00 velikonoční zpovídání
17.30 za Rozálii a Josefa Gajdovy, dva syny, s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
ČT
3. 4.
Čtvrtek po 4. neděli postní 7.30 za  Josefa Gála, staré rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
- po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

4. 4.
Pátek po 4. neděli postní   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
17.30 pobožnost křížové cesty - velikonoční zpovídání
18.00 za Jana Klvaňu, oboje rodiče a živou rodinu
SO
5. 4.
Sobota po 4. neděli postní 13.00 pohřeb pana Františka Koska
15.30 první svatá zpověď
NE
6. 4.
5. neděle postní 8.00 za Marii Šestákovu, manžela, syna Josefa a celou zemřelou rodinu
10.00 za Martina Bartoše, manželku, oboje rodiče, duše v očistci a celou zemřelou i živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. března 2014:

Jubilanti:

  • - 50 let společného života slaví manželé Anna a Jan Škrobáčkovi, ulice Školní

Oznámení:

  • - v pondělí po mši svaté bude setkání farrní rady - tedy v 18.15 hod.
  • - půl hodiny před každou mší svatou bude příležitost k velikonoční svaté zpovědi
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
  • - prosíme rodiče, kteří mají zájem o farní dětský tábor, aby přihlášky dětí odevzdali, co nejdříve Pavle Švirgové. Počet míst je omezen, a tak se může stát, že kdo odevzdá přihlášku až na poslední chvíli, že nemusí být již volně. Děkujeme.
  • - změna začátku času bohoslužeb: na minulém setkání farní rady bylo domluveno, že změna začátku bohoslužeb bude až ve svatým týdnu, kdy večerní mše svatá bude začínat v 18.30 hod. K zimnímu času bohoslužeb se vrátíme opět změnou času z letního na zimní.
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Duchovní správce také prosí o nahlášení nemocných, které chcete navštívit před velikonočními svátky. Děkujeme.
     

 

Příležitost k velikonoční svátosti smíření - PŮST 2014

 

 

Datum Den Čas Místo
7. 4. Pondělí 15.30 - 18.00 Břeclav
7. 4. Pondělí 16.00 - 17.00 Ladná
9. 4. Středa 16.00 - 17.30 Valtice
9. 4. Středa 16.00 - 17.00 Podivín
9.4. Středa 17.30 Poštorná
10. 4. Čtvrtek 16.30 - 18.00 Lanžhot
11. 4.. Pátek 15.30 - 18.00 Břeclav
11. 4. Pátek 17.00 - 18.30 Tvrdonice
12. 4. Sobota 9.30 - 10.30 Prušánky
12. 4. Sobota 14.30 - 16.00 Hrušky
12. 4. Sobota 14.30 - 16.00 Moravská Nová Ves
13. 4. Neděle 14.30 - 16.00 Týnec
13. 4. Neděle 15.00 - 17.00 Moravský Žižkov
14. 4. Pondělí 16.00 - 18.00 Velké Bílovice
      
       

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52