březen od 31. 3. do 7. 4. - 14. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 31. 3. do 7. 4. - 14. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
31.3.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00 za Marii Jarcovou se vzpomínkou na první výročí úmrtí, manžela, dva zetě, rodiče a celou rodinu živou i zemřelou
10.00 za Annu Krásnou se vzpomínkou na první výročí úmrtí, manžela, celou zemřelou a živou rodinu
14.30 svátostné požehnání - Te Deum
PO
1.4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 8.30 za farnost
  Hrubá mše svatá nebude
ÚT
2.4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
   
ST
3.4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00 zádušní mše svatá za  zemřelou Marii Sedláčkovu
ČT
4.4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.30 za Jana Cipryse, rodiče z obou stran a za dar víry pro celou žijící rodinu
  dopoledne návštěva nemocných

5.4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 17.40 dopoledne návštěva nemocných, pak v 17.40 výstav Nejsvětější svátosti oltářní, litanie a svátostné požehnání na první pátek v měsíci
18.00 za Jana a Marii Uhrovy, jejich sourozence a rodiče - mše svatá je zaměřená zvláště pro rodiče a děti
18.40 Adorace k Božímu milosrdenství
SO
6.4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   úklid kostela  - 4. skupina
17.30 Mariánské večeřadlo
18.00 za Jana Vlašice, rodiče, Václava Rabušice, dvoje staré rodiče, rodinu Hostinovu, manžele Hrubých a Darmovzalových
NE
7.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 8.00 za Jana a Boženu Ciprysových a za Patera Zachariáše Bohuslava Tučka
10.00 za rodiče Uhrovy a Kohoutovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání s modlitbou k Božímu milosrdenství

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 31. března 2013:

Jubilanti:

 • - 70 let se dožil pan Martin Horák, ulice Gagarinova

Oznámení:

 • - Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na opravy našeho lanžhotského kostela.
 • - dnes odpoledne ve 14.30 hod. svátostné požehnání a TE DEUM
 • - upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnostního velikonočního Třídení.
 • - příští sobotu 6. 4. se koná v Šaštíně pouť mužů, podrobnosti pouti (najdete na https://www.bazilika.sk/doma/organizovane-pute/put-muzov/); začátek pouti je ve 13.00 přednáškou, 14.30 besedou o chlapském filmu, 16.30 růženec + adorace, 17.30 mše svatá a v 19.00 agapé.
 • - příští neděli slavíme neděli Božího milosrdenství, od Velkého pátku se někteří z vás modlí novénu. V pátek po mši svaté bude adorace k Božímu milosrdenství, jako příprava na neděli Božího milosrdenství.
 • - v sobotu 6. 4. ve 14.00 hod. mají děti farní kola soutěže o Cyrilu a Metodějovi. Sejdeme se na faře, prosíme připomeňte to dětem.

Setkání pro rozvedené a odloučené v manželství – Rozvod a život rozvedených v církvi

 • Biskupství brněnské ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči pořádají setkání pro rozvedené a odloučené v manželství. Pastorační péče těchto našich bratří a sester souzní s texty a výzvami CIC (kán. 1151 – 1155) a Katechismu katolické církve, čl. 1651:
 • Kněží a celé společenství mají projevovat pozornou starostlivost o tyto křesťany, kteří žijí v takové situaci a přitom si často uchovávají víru a chtějí křesťansky vychovávat své děti, aby se necítili jakoby odděleni od církve, na jejímž životě se mohou a mají podílet jako pokřtění: „Mají být vybízeni k tomu, aby naslouchali Božímu slovu, účastnili se oběti mše svaté, pravidelně se modlili, podporovali obec v jejích dílech blíženské lásky a v iniciativách bojujících za spravedlnost, vychovávali děti v křesťanské víře, zachovali si kajícího ducha a konali skutky pokání, a tak aby den ze dne na sebe svolávali Boží milost.“ (Familiaris consortio 84)
 • Setkání se koná 13. 4. 2013 od 9 do 16 hodin v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla a následně na Petrově 2. Zde si můžete vyslechnout přednášky Mgr. Mikulkové na téma Výchova dětí v neúplné rodině a R. D. ThLic. Petra Šikuly Ježíš a samařanka. S. M. Mgr. Dominika Hana Kubíková, OP, podá informace z oblasti církevního práva. Během dne bude možnost svátosti smíření a osobního rozhovoru s knězem.
 • Další informace: https://www.crsp.cz, koordinátor Mgr. M. Klímová, tel. 736 608 607.
   

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52