březen od 4. 3. do 11. 3. - 10. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle postní - březen od 4. 3. do 11. 3. - 10. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
4.3.
2. neděle postní 8.00 za farníky
10.00 za rodiče Uhrových, Příborských, celou zemřelou i žijící rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
5.3.
Pondělí po 2. neděli postní   setkání kněží a jáhnů moravských diecézí na Velehradě
nebude ! mše svatá v Lanžhotě
ÚT
6.3.
Úterý po 2. neděli postní   setkání kněží a jáhnů moravských diecézí na Velehradě
  ---
ST
7.3.
Středa po 2. neděli postní 17.30 za Josefa Bartoše, manželku Marii, duše v očistci a za Boží ochranu pro žijící rodinu
18.15 7. setkání přípravy pro celou farnost - jak porozumět BIBLI - na faře
ČT
8.3.
Čtvrtek po 2. neděli postní nebude ! Rekolekce, mše svatá bude v Moravské Nové Vsi v 9.00 hod.
19.00 7. setkání přípravy pro celou farnost - jak porozumět BIBLI - na faře

9.3.
Pátek po 2. neděli postní 17.00 Pobožnost křížové cesty
17.30 za Boženu Tučkovu, její rodiče a za celou žijící a zemřelou rodinu
SO
10.3.
Sobota po 2. neděli postní  7.30 Na úmysl dárce (f)
   
NE
11.3.
3. neděle postní 8.00 za farnost
10.00 za zemřelé rodiče Ciprysovy a Haluzovy, duše v očistci a pro celou žijící rodinu ochranu Panny Marie a dar zdraví
14.30 Pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. března 2012:

Oznámení:

  • - minulou neděli sbírka na "Haléř sv. Petra" vynesla 13 099,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - v pondělí nebudou mít děti náboženství. Je setkání kněží na Velehradě. Ve středu je vyuka náboženství podle rozvrhu.
  • - příští neděli t.j. 11. března po ranní mši svaté, před hrubou a po hrubé mši svaté se budou zapisovat úmysly na mše svaté na další měsíce - květen, červen. Lístky na napsání úmyslu jsou na obvyklých místech. Bez lístku nebude mše svatá zapsaná.Můžete rovněž využít času před a po křížové cestě.
  • Ekonomická rada Farnosti Lanžhot na své schůzi dne 27.02.2012 projednávala žádost Města Lanžhot o odprodej 11 m2 z  parc. č. 156/1. Parcelou č. 156/1 je označen dvůr u fary v Lanžhotě, Náměstí 89/10. Město žádá o odprodej rohu tohoto dvora v již zmiňované výměře – 11 m2. Tuto část parcely chce využít pro změnu provedení chodníku. Za stávajícího stavu vede chodník vedle farní zdi, navazuje na komunikaci a dále pokračuje směrem ke kostelu. Při zamýšlené rekonstrukci křižovatky bude chodník upraven tak, že povede přes zmíněný současný roh dvora, naváže přímo na zvýšený přechod pro chodce přes komunikaci a dále naváže na prostranství u kostela. Touto úpravou se zmenší svažitost chodníku a zvýšením přechodu pro chodce se usnadní chůze zvláště starším osobám. Přechod používají i věřící, kteří jdou do kostela.
  •      Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dalším důvodům, jako je velmi dobrá spolupráce s Městem Lanžhot (zastupitelstvo města již několikrát schválilo nemalou finanční pomoc farnosti) a fakt, že uvedeným odprodejem 11 m2 se nijak neomezí provoz dvora -ekonomická rada souhlasí s tím, aby farnost přistoupila k podepsání kupní smlouvy s podmínkou obnovy farní zdi v nových hranicích na náklady města.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52