od 3.3. do 10.3. (10. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
3.3.
8. neděle v liturgickém mezidobí                                                                                             
 10.00 Za Marii Uhrovou se vzpomínkou 21.výročí úmrtí,
zetě, sestru Jitku a staré rodiče a duše v očistci
   
PO
4.3.
     
 18.00 Za Štěpána a Annu Pyskatých, syna
a duše v očistci a za dar zdraví pro živou rodinu
ÚT
5.3.
     
   
ST
6.3.
Popeleční středa
den přísného postu
   
 18.00 Za Boženu Tučkovou, rodiče, rodiče Uhrovy
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ČT
7.3.
     7.30 Za...
   

8.3.
     
 18.15 Za Jana Říhu se vzpomínkou nedožitých 90 let, manželku,
syna, zetě, vnuka, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu
a dar zdraví pro živou rodinu
SO
9.3.
     7.30 Za Ladislava Uhra, dvoje rodiče, Miroslava Tarhaje
s prosbou k Panně Marii za dar zdraví pro živou rodinu
   
NE
10.3.
1. neděle postní    8.00 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
 10.00 Za Růženu a Antonína Uhrovy, staré rodiče
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 14.30 Pobožnost křížové cesty

Oznámení:

» Děkuji několika anonymním dárcům za 2000,-Kč; 400,-Kč; 300,-Kč; dvakrát 200,-Kč
   a třikrát 100,-Kč věnovaných na opravu varhan. Štědrým dárcům upřímné Bůh odplať!

» Dnes odpoledne v 16.00 hodin bude v kostele varhanní koncert Petra Kolaře. Zazní
   díla českých i světových autorů. Koncert se koná na poděkování všem dárcům,
   sponzorům a dobrodincům, s jejichž pomocí se podařilo provést opravu varhan.

» Popeleční středa, začátek doby postní je dnem přísného postu újmy a zdrženlivosti
   od masitých pokrmů. V postní době budou probíhat pobožnosti křížové cesty
   v pátek před mší sv. v 17.45 hodin a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin.

» K rozebrání zdarma je Malý průvodce postní dobou, který připravilo Diecézní
   katechetické centrum. (Jeden duchovní impuls pro každý den postní doby.)

»  Farnost Břeclav zve na duchovní obnovu v sobotu 9.3. v kostele sv. Václava od 9.00
    do 12.00 hodin. Duchovní obnovu vedou Jana Ungrová a Václav Dostál, kat. misionáři

»  V sobotu 16.3. se uskuteční II. setkání mládeže Podluží v Moravské Nové Vsi (farní
    kostel, místní sokolovna) určené pro dospívající ve věku 14 – 25 let. Mladí se mohou
    u mě přihlašovat do neděle 10.3. Plakátek a program setkání je na vývěsce kostela.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52