od 4.3. do 11.3. (10. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
4.3.
3. neděle postní               8.00 Za Jana Janulíka, dceru, oboje rodiče
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za  zemřelého Vojtěcha Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy a Haluzovy,
ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu       
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
5.3.
     
   
ÚT
6.3.
     
   
ST
7.3.
     
   
ČT
8.3.
     
   

9.3.
     
   
SO
10.3.
     
   
NE
11.3.
4. neděle postní 8.00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu, Hřibovu a za celou živou i zemřelou rodinu
10.00 Za Růženu Uhrovu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí,
manžela a ochranu Panny Marie pro živou rodinu                                                                                                                
14.30 Pobožnost křížové cesty

Oznámení:

» Kostelní sbírka minulé neděle - Haléř sv. Petra -  do fondu papeže Františka, kterým
  pomáhá při živelných katastrofách, uprchlíkům a lidem v nouzi vynesla 13 500,-Kč.

» Dnešní sbírka je na potřeby kostela (opravu varhan). Upřímné Bůh odplať!

» Tento týden jsem na dovolené na horách, nebude výuka náboženství pro 3.-9. třídu.

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 5000,-Kč; 2000,-Kč; 1000,-Kč;
   pětkrát 200,-Kč na generální opravu varhan. Všem dárcům děkuji za jejich štědrost.

» Příští neděli přijme svatý křest Martin Hejňák z farnosti Lysá nad Labem.

» V postní době probíhají pobožnosti křížové cesty v pátek před mší v 17.30 
 hodin a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin,prosím, abyste se do pobožností zapojovali.

»   Setkání členů FPR bude v pondělí (12.3.) po večerní mši sv. v (18.45) hodin na faře.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52