březen od 9. 3. do 16. 3. - 11. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

1. neděle postní od 9. 3. do 16. 3. - 11. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE 9. 3. 1. neděle postní 8.00 za farnost
10.00 za Růženu Strakovu, manžela a dvoje staré rodiče
14.30 pobožnost křížové cesty
PO 10. 3. Pondělí po 1. neděli postní    
17.30 za Františka Hrnčíře, manželku, vnučku  a za dar zdraví pro žijící rodinu
ÚT 11. 3. Úterý po 1. neděli postní    
   
ST 12. 3. Středa po 1. neděli postní    
17.30 za rodinu Bartošovu, Uhrovu a Hnátkovu
ČT 13. 3. VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA Čtvrtek po 1. neděli postní 9.00 setkání kněží z děkanství v Lanžhotě
   

14. 3.
Pátek po 1. neděli postní 17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za rodiče Ciprysovy, tři syny, vnuka a za dar zdraví pro celou žijící rodinu
SO 15. 3. Sobota po 1. neděli postní    
7.30 za farnost z neděle 16.3.
NE 16. 3. 2. neděle postní 8.00 za Růženu Janáčovu, rodinu Kašparovu a celou živou rodinu
10.00 za Vojtěcha Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 9. března 2014:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožívá paní Růžena Uhrová, ul. I. Olbrachta

Oznámení:

  • - na kostelní vývěsce máte k nahlédnutí výkaz o hospodaření naší farnosti za rok 2013, který jsme odevzdávali přes pana děkana na biskupství brněnské. Na třetím přiloženém papíře máte přehled sbírek vyhlášených na opravy našeho kostela a pak zvlášť na mříž kostela, označeny žlutě. K nim musíme připočítat ještě sbírku z 11. 11. 2012 18960,- Kč. Tedy dohromady se v naší farnosti vybralo na mříž kostela již 102 043,- Kč a  24 000,- Kč jsme zaplatili jako zálohu na materiál před rokem. Zůstalo nám 78 043,- Kč. Mříž je již dokončená a prosklená, aby nám neunikalo z kostela teplo. Je třeba uhradit fakturu na 157 330,- Kč. Je třeba vybrat ještě na uhrazení mříže 79287,- Kč. (78 043,- + 79 287,-)= 157 330,-Kč. Prosíme oslovte i sousedy a lidi o kterých víte, že jim záleží na lanžhotském kostele. Sbírka na MŘÍŽ bude 16. 3. 2014. Číslo účtu na který je možno zasílat peněžité dary je: 86-2458320267/0100 u Komerční banky.
  • - u vchodu do kostela máte do vašich rodin postničky (pokladničky), je možné se zúčastnit soutěže o nejkrásnější postničku a taktéž označit na pokladničku využití vaší almužny charitou.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať štědrému dárci za 2000,- Kč na mříž kostela.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52