červen od 15. 6. do 22. 6. - 25. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE od 15. 6. do 22. 6. - 25. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
15. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za rodinu Steinerovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
10.00 za Václava Uhra, snachu Marii, rodiče Uhrovy a Hodonských a duše v očistci
11.00 udílení svátosti křtu
PO
16.6.
Pondělí 11. týdne v mezidobí    
18.30 za Zdeňka Slámu se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, jeho otce Jana se vzpomínkou dvacátého výročí úmrtí, dvoje staré rodiče a duše v očistci
ÚT
17. 6.
Úterý 11. týdne v mezidobí    
   
ST
18. 6.
Středa 11. týdne v mezidobí     
18.30 za Zdeňku a Oldřicha Tučkovy, dceru Oldřišku a celou zemřelou i živou rodinu
ČT
19. 6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - doporučený svátek 18.30 ! za Františka Šimko, Drahomíra Čekala, celou živou a zemřelou rodinu
19.15 božítělová adorace

20. 6.
Pátek 11. týdne v mezidobí     
18.30 za rodiče Šenkovy, dvě dcery, syna, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
21. 6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka --- mše svatá v Lanžhotě nebude !
  úklid kostela - 7. skupina
  9.00 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně je jáhenské svěcení
NE
22. 6.
12. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Mikuliče, rodiče z obou stran a celou živou rodinu
10.00 za farníky, aby v naší farnosti rostla víra a úcta v Kristovu přítomnost mezi námi pod způsobu chleba a vína
  po mši svaté následuje eucharistický průvod, který je veřejným a radostným vyznáním naší víry v Kristovu přítomnost mezi námi pod způsobu chleba a vína

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. června 2014:

Jubilanti:

 • - 80 let se dožívá paní Anna Pyskatá, ulice Kostická
 • - 70 let se dožívá paní Marie Bartošová, ulice U  Stadionu

Oznámení:

 • - sbírka na Katolickou charitu vynesla minulou neděli 13626,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • - na příští neděli 22. 6. 2014 vyhlašuje pan biskup sbírku na bohoslovce a kněžský seminář
 • - u vchodu do kostela máte pozvánku na 12. Katolickou charismatickou konferenci v Brně od 9. do 13. 7. 2014. Podrobnosti také na https://konference.cho.cz.
 • - ve čtvrtek o Slavnosti Těla a Krve Páně, bude po mši svaté eucharistická adorace, po ní budou mít děti ze scholičky zakončení roku na farní zahradě. Děti mají občerstvení objednané, tedy zdarma, dospělí - rodiče si přinesou svoje. Děkujeme.
 • - příští neděli je mše svatá v 8.00 a v 10.00 hod., po hrubé mši svaté oslavíme eucharistickým průvodem Slavnost Těla a Krve Páně. Průvod bude ke dvěma oltářům po obvyklé trase, prosíme krojované, aby si dnes po mši přišly pro texty přímluv, které budou číst u každého oltáře, (tedy dvě děvčata a dva chlapci).  Prosíme rodiče, aby vypravili děti v krojích.

Dětský tábor

Prosíme rodiče dětí, kteří se zúčastní tábora v Brtnici, aby zaplatili zálohu 600 Kč, popř. i celou částku 1200 Kč. Záloha se bude vybírat vždy po hrubé mši svaté v sakristii. Popř. můžete zálohu přinést Pavle Švirgové.

Manželské ohlášky

Zdeněk Ciprys z Lanžhota a Klára Nešporová z Moravské Nové Vsi si udělí dne 16. 8. 2014 v 12.30 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželsřtví, je pvoinen ji oznámit duchovnímu správci.

Jáhenské svěcení

 • V sobotu 21. 6. 2014 přijme při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení šest bohoslovců brněnské diecéze, absolventů (×posluchačů) CMTF Univerzity Palackého
 • v Olomouci:                               Marek Coufal (*1975) … z farnosti Mašovice
 •                                                     Zdeněk Drštka (*1980) … z farnosti Brno - dóm
 •                                                     Tomáš Fránek (*1979) … z farnosti Brno - dóm
 •                                              Jaroslav Rašovský (*1987) … z farnosti Třebíč - Jejkov
 •                                                    Lubomír Řihák (*1969) … z farnosti Dubňany
 •                                                       Jakub Tůma× (*1989) … z farnosti Třebíč - město
 • V sobotu 14. 6. 2014 přijme při bohoslužbě v 10 hodin v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna z rukou pražského pomocného biskupa Karla Herbsta, SDB, jáhenské svěcení
 •                                                    Jan Musil, SDB (*1980) … z farnosti Blansko

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52