červen od 8. 6. do 15. 6. - 24. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8. 6. do 15. 6. - 24. týden 
NE
8. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - modlitba papeže Františka a prezidentů Šimona Perese a Mahmúda Abbáse, společně s pravoslavným patriarchou Batolomějem I. za dar míru 8.00 za Boženu Doležalovu, otce, rodiče Doležalovy a duše v očistci
10.00 za Čestmíra Mayera se vzpomínkou jeho pátého výročí úmrtí, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
14.30 svátostné požehnání + Te Deum - zakončení velikonoční doby
PO
9. 6.
Pondělí 10. týdne v mezidobí nebo sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 18.30 za Františka Netopilíka, manželku Marii, duše v očistci a celou živou a zemřelou rodinu
19.15 schůze farní rady
ÚT
10. 6.
Úterý 10. týdne v mezidobí    
   
ST
11. 6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola    
18.30 za Antonína Cipryse se vzpomínkou třicátého výročí jeho úmrtí, manželku Marii, dceru Marii, zetě Antonína a vnuka
ČT
12. 6.
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí 7.30 za Ludmilu Raušerovu, manžela a rodiče z obou stran, po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných přeložená z 1. pátku

13. 6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   dopoledne pravidelná návštěva nemocných přeložená z 1.pátku
18.30 za Ladislava Čekala, oboje rodiče a duše v očistci
SO
14. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 11.30 svatební mše svatá Josef Srholec a Martina Čadová
  úklid kostela - 6. skupina
NE
15. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za rodinu Steinerovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
10.00 za Václava Uhra, snachu Marii, rodiče Uhrovy a Hodonských a duše v očistci
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. června 2014:

Připojení se k modlitbě Svatého otce Františka z mír

Svatý otec František vyzval 25. května ve Svaté zemi prezidenty Šimona Perese a Mahmůda Abbáse, aby se spolu s ním Ve Vatikánu naléhavě modlili k Bobu a prosili ho za mír. Je přáním Jeho Svatosti, aby se v den slavnosti Seslání Ducha svatého, 8. června 2014, biskupové, kněží, řehoníci a řeholnice a všichni věřící duchovně připojili k této modlitbě. Jak je známo, zúčastní se jí se Svatým otcem i ekumenický pravoslavný patriarcha Bartoloměj I.

Oznámení:

  • - ve čtvrtek po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek BUDE pravidelná návštěva nemocných (před prvním pátkem nebyla). Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na Charitu
  • - v pondělí po mši svaté v 19,15 hod. bude schůze farní rady
  • - příští neděli t.j. 15. června se budou zapisovat úmysly na mše sv. na měsíc červenec, srpen a září 2014

Manželské ohlášky

Vladan Tichý z Hrušek a Pavla Švirgová z Lanžhota si udělí dne 16. 8. 2014 v 11.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52