červen od 1. 6. do 8. 6. - 23. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 1. 6. do 8. 6. - 23. týden 
NE
1. 6.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za sdělovací prostředky 8.00 za Františka Švirgu se vzpomínkou desátého výročí jeho úmrtí, rodiče, zemřelou rodinu Bartošovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu
10.00 za Františka a Marii Ciprysovy, žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci
   
PO
2. 6.
Pondělí po 7. neděli velikonoční    
  ---
ÚT
3. 6.
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků    
   
ST
4. 6.
Středa po 7. neděli velikonoční    
  ---
ČT
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka    pravidelná návštěva nemocných se uskuteční až příští týden 12. 6.
17.30 modlitba svatého růžence

6. 6.
Pátek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Norberta, biskupa   pravidelná návštěva nemocných  se uskuteční až příští týden 13. 6.
  ---
SO
7. 6.
Sobota po 7. neděli velikonoční 7.30 za Terezii Kubíkovu, manžela Jana, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží milosti pro živou rodinu
  úklid kostela - 5. skupina
NE
8. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za Boženu Doležalovu, otce, rodiče Doležalovy a duše v očistci
10.00 za Čestmíra Mayera se vzpomínkou na páté výročí jeho úmrtí, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání + Te Deum - zakončení velikonoční doby

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. června 2014:

 

Oznámení:

  • - Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při sbírce určené na opravy kostela. Minulou neděli se vybralo 27 005,- Kč. Polovina je určena na mříž, zbytek na pravidelnou údržbu a opravy.
  • - na první čtvrtek v měsíci nebude pravidelná adorace, adorace bude o týden později, je možné se ale sejít k modlitbě růžence v 17.30. hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek NEBUDE pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Je přesunuta na příští týden. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme.
  • - tento týden se duchovní správce účastní mezinárodního setkání farních buněk v Miláně. V případě pohřbu jej domlouvejte na sobotu 7. 6.

Sbírka na charitativní účely

  • V neděli 8. 6. 2014 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na charitativní účely. O sbírce jste byli informování plakátkem a dopisem. Sbírky prosím předejte děkanům, ti je do 15. 7. 2014 odešlou na účet Biskupství brněnského číslo 1341625329/0800 u České spořitelny, a. s. Brno - město, variabilní symbol xxxx91060 (xxxx je kód děkanství).

Manželské ohlášky

Josef Srholec z Břeclavi a Martina Čadová z Lanžhota si udělí dne 14. 6. 2014 v 11.30 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželsřtví, je pvoinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52