červen od 10. 6. do 17. 6. - 24. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

10. neděle v mezidobí - červen od 10. 6. do 17. 6. - 24. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
10.6.
10. neděle v mezidobí 9.00 Za farnost ke cti Nejsvětější svátosti oltářní
  po mši svaté průvod Božího těla
   
PO
11.6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola 18.30 za Anastázii a Františka Sedláčkových, syny Františka a Jana, dceru Růženu, zetě Františka a za Boží ochranu pro žijící rodinu
19.15 setkání farní rady
ÚT
12.6.
Úterý 10. týdne v mezidobí   den za posvěcení kněží na Vranově u Brna - začátek v 9.30 mší svatou - ukončení v 15.00 hod.
   
ST
13.6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve    
18.30 za Miloslava Stýbla, Jana a Marii Petrlovy, sestru Růženu, duše v očistci a za dar víry a zdraví pro žijící rodinu
ČT
14.6.
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí 7.30 Na dobrý úmysl
   

15.6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 17.30 ! adorace za posvěcení kněží
18.30 za Víta Uhra, manželku Rozálii, za celou zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci
SO
16.6.
Památka Neposkvrněného  Srdce Panny Marie 7.30 za zemřelou rodinu Gajdovu, Janulíkovu a Lintnerovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
   
NE
17.6.
11. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Františka Turečka, sestru Annu, rodiče, staré rodiče a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. června 2012:

Oznámení:

  • - v pondělí 11.6.  v 19:15 hodin se koná schůze farní rady

Den za posvěcení kněží

  • - Na základě přání bl. Jana Pavla II., papeže, aby se v každé diecézi kolem slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova konalo setkání kněží s jejich biskupem, pan biskup Vojtěch zve všechny kněze k setkání na Vranově u Brna v úterý dne 12. 6. 2012 v době od 9 do 15 hodin. Program začíná v 9:30 mší svatou, následuje adorace, oběd a poté možnost setkání. Zároveň vyzývá duchovní správce, aby podle možností vykonali s věřícími ve vhodný den hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží. V naší farnosti bude adorace za posvěcení kněží v pátek od 17.00 hod.

Zahájení Roku víry v brněnské diecézi

  • - Svatý otec Benedikt XVI. 16. 10. 2011 oznámil, že při příležitosti 50. výročí zahájení druhého vatikánského koncilu (11. 10. 1962) vyhlásí Rok víry. Rok víry bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 11. 10. 2012 a ukončen 24. 11. 2013 na slavnost Krista Krále. Při této příležitosti Svatý stolec zveřejnil apoštolský list motu proprio Porta fidei, ve kterém Benedikt XVI. podrobněji představuje důvody vyhlášení Roku víry. Vatikánská Kongregace pro nauku víry následně vydala související Nótu s pastoračními doporučeními ke slavení Roku víry. Podobný Rok víry vyhlásil v roce 1967 také Boží služebník papež Pavel VI., a to u příležitosti 1900. výročí mučednictví apoštolů Petra a Pavla.
  • - V brněnské diecézi Rok víry zahájí biskup Vojtěch pontifikální bohoslužbou v pátek 12. 10. 2012 v 17:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla. Podrobnosti budou zveřejněny později.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52