od 9.6. do 16.6. (24. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
9.6.
Slavnost Seslání Ducha svatého   8.00 Na vlastní úmysl
10.00 Za Jana Šuláka, rodiče a za Ludvíka Fojtíka
PO
10.6.
Památka Panny Marie,
Matky církve
   
18.30 Za Františka a Marii Ciprysovy,
celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
11.6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola    
   
ST
12.6.
     
16.00 Pohřeb zemřelé Růženy Létalové
ČT
13.6.
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze                  
   7.00 Za...
   

14.6.
     
 18.30 Za...
SO
15.6.
    15.00 Pohřeb pana Jiřího Sedláčka
   
NE
16.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice    8.00 Za Libuši Šulákovou, manžela, oboje rodiče
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 10.00 Za Františka Šimko se vzpomínkou 30.výročí úmrtí,
rodiče, bratra, Miroslava Čekala a celou živou a zemřelou rodinu 
      
Oznámení:

» Kostelní sbírky dnešní neděle jsou na charitativní účely, upřímné Bůh odplať
   za Váš dar! Průvodní slovo otce biskupa k této sbírce je na vývěsce kostela.

»  Od rodičů dětí, které přistoupily k prvnímu svatému přijímání jsme obdrželi dar
    7000,-Kč věnovaných na potřeby kostela. Upřímné Bůh odplať! Od anonymních
    dárců jedenkrát 500,-Kč; třikrát 200,-Kč a dvakrát 100,-Kč. Děkujeme!

»  Příští neděli se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc červenec, srpen a září.
    Po ranní mši sv. u paní Jaroslavy Bartošové, po „hrubé“ u paní Marie Prajkové.
    Lístky na zapisování intencí jsou na stolcích u východů z kostela.

»  Na stolcích jsou také přihlášky do náboženství na příští školní rok 2019/2020
    Vyplněné je odevzdávejte do konce měsíce června 2019

»  V neděli 30.6. se bude konat farní den, plakátek s rámcovým programem je na
    vývěsce kostela. Přijměte pozvání na toto setkání a pozvěte také další účastníky!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52