od 9.6. do 16.6. (24. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
9.6.
Slavnost Seslání Ducha svatého   8.00 Za
10.00 Za Jana Šuláka, rodiče a za Ludvíka Fojtíka.
PO
10.6.
Památka Panny Marie,
Matky církve
   
18.30 Za Františka a Marii Ciprysovy, celou žijící a zemřelou rodinu.
ÚT
11.6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola    
   
ST
12.6.
     
18.30 Za Antonína Tučka, rodiče, tetu Boženu a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
ČT
13.6.
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze                  
   7.30 Za
   

14.6.
     
 18.30 Za Milana Petrlu, rodiče, rodiče Bartošovy, celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.
SO
15.6.
    7.30 Za
   
NE
16.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice    8.00 Za
 10.00 Za Františka Šimko se vzpomínkou 30. výr. úmrtí, rodiče, bratra, Miroslava Čekala a celou zemřelou a žijící rodinu.                                                                                               
Oznámení:

» Od anonymního dárce jsme obdrželi 2500,-Kč na opravu varhan.
   Štědrému dárci upřímné Bůh odplať!

» Příští neděli (17.6.) se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc červenec, srpen a září

» Přihlášky do náboženství na školní rok 2018/2019 jsou na stolku u východu kostela,
   vyplněné, prosím, odevzdávejte do konce měsíce června. Můžete vhodit do poštovní
   schránky na faře.

»  Stolní kalendáře 2019 na podporu stavby kostela v Brně – Lesné jsou k zakoupení
    v sakristii za 70,-Kč/kus. Pro ženy z úklidových skupin je kalendář zdarma, jako malé
    poděkování za jejich službu, přijďte si jej vyzvednout!

»  Nové kancionály do kostela budou nejdříve až po prázdninách,
    v současnosti jsou všechny vyprodány, čeká se na dotisk zpěvníků.

» Přijměte pozvání na farní den v neděli 24.6.2018, rámcový program je na plakátku
   na nástěnce i na webových stránkách farnosti.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52