červen od 12. 6. do 19. 6. - 24. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

11. neděle v mezidobí  od 12. 6. do 19. 6. - 24. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
12. 6.
11. neděle v mezidobí 8.00 za Františka Šimko, rodiče, bratra, Drahomíra Čekala a celou zemřelou i žijící rodinu
10.00 za Čestmíra Mayera, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
PO
13. 6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 18.30 za Josefa Cipryse, jeho otce, staré rodiče, Martina Horáka a dvě manželky s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
19.30 farní rada
ÚT
14. 6.
Úterý 11. týdne v mezidobí    
   
ST
15. 6.
Středa 11. týdne v mezidobí nebo sv. Víta, mučedníka    
18.30 za Víta Uhra, manželku Rozálii, celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
ČT
16. 6.
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí 7.30 za farnost z neděle 12.6.
  18.30 příprava snoubenců

17. 6.
Pátek 11. týdne v mezidobí    
18.30 za Milana Petrlu, rodiče, rodiče Bartošových a celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
18. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za farníky z neděle 19.6.
11.00 svatba Petr Polák a Iveta Salajková
12.30 svatba Jiří Jakubčík a Liběna Štáhlová
NE
19. 6.
12. neděle v mezidobí 8.00 na úmysl dárce
10.00 za Václava Uhra, snachu, rodiče Uhrových a Hodonských a celou zemřelou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 12. června 2016:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožívá paní Marie Kořínková, Sokolská

Oznámení:

  • - Příští neděli, tj. 19. června se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíc červenec, srpen a září

Sbírka na bohoslovce

  • Příští neděli 19. 6. 2016 je sbírka na bohoslovce vyhlášená otcem biskupem. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52