červen od 16. 6. do 23. 6. - 25. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

11. neděle v mezidobí od 16. 6. do 23. 6. - 25. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
16.6.
11. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Čestmíra Mayera, rod. Mayerovu a Kratochvílovu, rodinu Uhrovu a zetě Františka Bartoše a Josefa Gajdu a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu - křestní neděle
PO
17.6.
Pondělí 11. týdne v mezidobí    
18.30 za rodiče Uhrovy, jejich děti, zetě a za rodiče Říhovy a jejich děti
ÚT
18.6.
Úterý 11. týdne v mezidobí    
   
ST
19.6.
Středa 11. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa nebo sv. Romualda, opata    
18.30 za Milana Petrlu na 15ti letou památku, rodiče, rodiče Bartošovy a celou zemřelou i živou rodinu a duše v očistci
ČT
20.6.
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí 7.30 Na dobrý úmysl
   

21.6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    
18.30 za Václava Uhra, snachu Marii, rodiče Uhrových, prarodiče Hodonských a duše v očistci
SO
22.6.
Sobota 11. týdne v mezidobí nebo sv. Paulína Nolánského, biskupa nebo sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Jana Mikuliče, staré rodiče z obu stran, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
   
NE
23.6.
12. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Františka Šimko, bratra, rodiče a za Drahomíra Čekala se vzpomínkou na jeho první výročí úmrtí
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. června 2013:

Oznámení:

 • - na příští neděli 23. 6. 2013 (12. neděle v mezidobí) vyhlašuje náš Otec biskup Vojtěch sbírku na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost na kněžský dorost. (Pravidelná sbírka na opravy kostela bude další neděli 30. 6.).
 • - po mši svaté dostanou od paní Hostinové děti, které chodí zpívat na faru pozvánku na "farní noc a den" a příští neděli 23.6. nezapomenou přinést podepsanou rodiči na zkoušku v 9.00 hod. na faru.

Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě

 • Milí spolubratři kněží,
 • s blížícími se červencovými oslavami letošního cyrilometodějského jubilea bych vás rád pozval k účasti na slavnostní mši, která se na Velehradě uskuteční v pátek 5. 7. 2013. Věřím, že tato pouť bude pro všechny zúčastněné jedinečnou příležitostí, jak oslavit probíhající výročí příchodu soluňských bratří a s tím související Rok eucharistie, ale také celosvětově slavený Rok víry. Povzbuzuji k hojné účasti na této pouti také věřící.
 • + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
 • Organizační pokyny:
 • Osobním automobilům bude vjezd na Velehrad umožněn jen na základě zvláštního povolení organizátorů. Odstavné parkoviště je k dispozici ve Starém Městě (cca 5 km od Velehradu) s možností využít kyvadlovou dopravu na Velehrad. Také tyto možnosti mají nicméně své limity. Jako nejvhodnější způsob dopravy se proto nabízejí poutní autobusy. Povzbuďte proto prosím své farníky, aby k cestě na Velehrad využili zejména této možnosti, zvláště pokud takový autobus vypravuje vaše vlastní farnost nebo jiná v blízkém okolí.
 • Slavnostní mše svatá na nádvoří před velehradskou bazilikou začíná v 10:30 hod. Aby se zamezilo tomu, že kvůli ztížené dopravní situaci nestihnou věřící začátek bohoslužby, naplánujte prosím příjezd svého poutního autobusu s dostatečným předstihem, v ideálním případě nejpozději v 8:30 hodin. Již od 8. hodiny bude na pódiu před bazilikou probíhat předprogram s modlitbami, zároveň budou v areálu k dispozici i další možnosti, jak čas využít – výstavy apod., takže se časného příjezdu není třeba obávat.
 • Poutní autobusy, které přijedou před 8:30 hod., budou moci – po vysazení poutníků u baziliky – parkovat za Velehradem, na silnici vedoucí do obce Salaš. Po skončení programu naberou cestující opět u baziliky (doporučujeme, aby měl vedoucí každého zájezdu u sebe telefonní číslo řidiče a mohl s ním přistavení autobusu domlouvat podle aktuální situace). Autobusy, které přijedou později, budou odstaveny před Velehradem, v obci Modrá.
   
 • - vzadu na stolečku je možné se zapsat k této pouti ne Velehrad 5. 7., bude-li dost zájemců objednáme poutní autobus - využijme této jedinečné příležitosti

Pomoc postiženým povodněmi

 • Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR stejně jako již několikrát v nedávné historii opět pomáhají v boji s následky ničivých povodní, které zasáhly Českou republiku. Prosím, sledujte výzvy Charity ke spolupráci a pomoci, a současně vybízím k modlitbě za ty, kdo jsou živelnou pohromou postiženi, i za ty, kdo pomáhají.
 • biskup Vojtěch
 • Charita Česká republika zřídila sbírkové konto a dárcovská SMS. Na pomoc postiženým mohou lidé přispívat na sbírkové konto Charity ČR č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906. Stav konta byl ke dni 14. června: 5 520 743,-  Kč. (Charita ČR již dříve z vlastních zdrojů uvolnila 2,62 milionu korun.)
 • Možné je zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777. (Cena DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.). Do této neděle (16.6.) přidá Nadace Vodafone za každou zaslanou DMS na naše konto 30 Kč. Proto, prosíme, posílejte. Pro postižené povodněmi provozuje Charita také krizovou nonstop linku: 737 234 078. Aktuality naleznete na https://povodne.charita.cz

Festival Kefasfest

 • Druhý ročník hudebního a divadelního festivalu Kefasfest se uskuteční o víkendu od 28. do 30. června 2013 v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Festival je otevřen pro všechny, kdo chtějí prožít na pěkném místě první dny prázdnin. Kromě bohatého hlavního programu se můžete těšit na čajovnu, přednášku, výstavy a sportovní program. Program a více informací najdete na stránce . Pozvěte své hledající přátele a přijďte zahájit prázdniny na Kefasfest 2013 !

Kurzy pořádané biskupstvím brněnským:

Biblický kurz Jeremiáš II a Lukášovo evangelium IV

 • Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí již pojedenácté letos na podzim další ročník Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání Božího slova i jako inspirace pro ty, kdo vedou různá společenství a biblické hodiny. Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků.
 • Kurz se jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu v období  září – listopad 2013 v pěti večerních čtvrtečních setkáních od 26. 9. 2013 se čtrnáctidenní periodicitou vždy od 17 hodin. Plakátek je na vývěsce s daty a tématy jednotlivých setkání a zároveň přihláška pro zájemce o kurz.
 •  
 • Kurz Služba ve farnosti a Katecheta
 • podrobnosti na vývěsce kostela
 • Nabídka vzdělávání pro práci se seniory ve farnosti
 • Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství brněnského nabízí kurz Vedoucí farního společenství seniorů. Kurz bude probíhat 14. – 18. 10. a 5. – 6. 11. 2013 v rozsahu 60 vyučovacích hodin ve farním sále u kostela sv. Jakuba v Brně.
 • Kurz Spirituální dimenze člověka v rámci Akademie třetího věku
 • Po dobrých zkušenostech s kurzy Spirituální dimenze člověka. Živá teologie se v akademickém roce 2013/2014 otevírá kurz Akademie třetího věku, do kterého se mohou přihlásit všichni senioři bez ohledu na dosažený stupeň školního vzdělání. Prohlubování náboženských znalostí patří mezi cíle Roku víry. Plakátek je na vývěsce.

Konkurz na pastorační projekty

 • Biskupství brněnské vyhlašuje konkurz pro římskokatolické farnosti brněnské diecéze na pastorační projekty. K tomuto účelu byla z příspěvku na potřeby diecéze vyčleněna částka 250 000 Kč. Konkurz má motivační záměr a chce podpořit tvořivost, odvahu a úsilí v pastorační práci. Proto tedy kritériem pro poskytnutí a rozdělování prostředků na projekt jsou především:
  • originalita, nápad a aktuální potřeba – schopnost vyjít v pastorační práci z vyježděných kolejí (aniž by zde bylo míněno, že to, co je tradiční, musí být špatné!) a oslovit cílovou skupinu evangeliem novým a srozumitelným způsobem;
  • evangelizační rozměr – jsou podporovány projekty, kterým se přímo nebo nepřímo podaří překročit hranice pouze bohoslužebného společenství, tzn. cílovou skupinou projektu se nestanou jen ti, kteří chodí pravidelně na nedělní bohoslužbu;
  • rozdílné finanční možnosti jednotlivých farností – bude přihlédnuto k tomu, zda není možné a přiměřené čerpat prostředky z farních nebo jiných zdrojů.
  • Podrobnosti u duchovního otce. O přidělení prostředků na konkrétní projekty rozhodne komise jmenovaná otcem biskupem.

Simeon.cz – nový internetový portál pro seniory

 • Od května tohoto roku mohou senioři z celé republiky aktivně využívat internetový portál https://www.simeon.cz, křesťansky zaměřený web pro starší lidi u nás, který provozuje Centrum pro seniory Hradec Králové. Portál nabízí tematické články a informace, pozvánky na akce pořádané v celé České republice, adresář center, domovů pro seniory a společenství, foto a videogalerie i možnost vzájemné komunikace mezi uživateli. Ti si zde mohou například také založit svůj vlastní blog, poslat elektronickou pohlednici nebo prostřednictvím redakce zveřejňovat pozvánky, inzerci a různé vzkazy. Hlavním posláním webu je tedy především nabídnout lidem seniorského věku interaktivní spolupráci, vzájemné sdílení a povzbuzení.
 • Dle tiskové zprávy ČBK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52